Richtlijn ontruimingstijden verkeersregelinstallaties 2013

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
 • Datum uitgifte:18 mrt 2013
 • Aantal pagina's:52
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 615 3
 • Artikelnummer:321

Ontruimingstijden zijn de basis voor de verkeersveiligheid bij verkeerslichten. Deze publicatie beschrijft de methode en de uitgangspunten om ontruimingstijden van verkeersregelinstallaties te berekenen. Bovendien bevat de richtlijn aandachtspunten voor de toepassing ervan en uitgebreide voorbeelden. De publicatie vervangt CROW-publicatie 111 uit 1996.

Prijs per stuk: € 39,00
Excl. 6% BTW

De belangrijkste verschillen met de oude publicatie zijn:
 • Aangepaste paramaters en aanvullende informatie over snelheden en versnellingen
 • Nieuwe informatie voor het bepalen van de af- en oprijafstand
 • Aandacht voor oprijdend verkeer dat maatgevend is voor de afrijtijd
 • Extra voorbeelden van meetmethoden en voorbeelden voor het bepalen van de ontruimingstijd
 • Informatie over locatiespecifieke omstandigheden en dossiervorming

De publicatie is in zijn geheel opgenomen in de CROW-publicatie: Handboek Verkeerslichtenregelingen 2014
Samenvatting
Inleiding
1 Achtergrondinformatie
2 Meetmethoden af- en oprijafstanden
2.1 Rijstroken
2.2 Tekening
2.3 Bepalen van de baan van de voertuigen
2.4 Bepalen conflictpunten
2.5 Opmeten af- en oprijafstanden kruisende verkeersstromen
2.6 Opmeten af- en oprijafstanden samenvoegende verkeersstromen
3 Rekenmethode
3.1 Afrijtijd
3.2 Oprijtijd
3.3 Ontruimingstijd
4 Uitgangspunten
4.1 Optrekversnelling en afremvertraging
4.2 Af- en oprijsnelheid
4.3 Voertuiglengte 20
4.4 Overige parameters
5 Toepassing
5.1. Locatiespecifieke omstandigheden
5.2. Oprijdend verkeer maatgevend voor afrijtijd
6 Dossiervorming
Definities
Literatuur
Bijlages:
Bijlage I Voorbeelden meetmethoden
Bijlage II Voorbeelden bepalen ontruimingstijd