Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt - teerhoudendheid, onderzoek en selectieve verwijdering

Aandacht voor de teerproblematiek

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:13-07-2015
 • Aantal pagina's:80
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 655 9
 • Artikelnummer:210
 • Thema: Asfaltverharding, Asfaltverwijdering

Een grote hoeveelheid regels en wetten omschrijft hoe u in de wegenbouw met vrijkomend asfalt moet omgaan. De CROW-publicatie ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’ geeft uniforme handvatten om de bestaande wet- en regelgeving praktisch in te vullen. Aan de hand van zeven protocollen kan worden bepaald of een asfaltverharding teerhoudend of teervrij is. De protocollen beschrijven alle stappen: vanaf het moment dat een wegbeheerder besluit werkzaamheden uit te laten voeren waarbij asfalt vrij komt tot en met de acceptatie van het asfalt bij een (thermische) verwerkingsinrichting of inzamelaar.

 
€ 78,00
excl. 9% btw
 • Geactualiseerd

  Deze publicatie is een actualisatie van publicatie ‘Omgaan met vrijkomend asfalt - Aandacht voor de teerproblematiek’ uit 2007. Het publicatienummer is gelijk gebleven.

  In de publicatie wordt verwezen naar proef 77.1, 77.2 en 77.3 uit de Standaard RAW Bepalingen.

  Erratum

  Erratum maart 2016
  Erratum april 2017
  Erratum september 2018

 • Woord vooraf

  1 Inleiding
  1.1 Leeswijzer
  1.2 Reikwijdte richtlijn
  1.3 Geldigheidsduur van onderzoek conform deze richtlijn
  1.4 Uitgangspunten bij deze richtlijn
  1.5 Gewenste wijze van verwerken van teerhoudend asfalt
  1.6 Gewenste verwerkingswijze teervrij asfalt

  2 Beschrijving van het proces
  2.1 Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever
  2.2 De keten op hoofdlijnen
  2.2.1 Stap 1: Historisch administratief onderzoek en inspectie
  2.2.2 Stap 2: Opstellen boorplan
  2.2.3 Stap 3: Uitvoeren boorwerk
  2.2.4 Stap 4: Onderzoeken constructieopbouw en aantonen
  2.2.5 Stap 5: Opstellen frees- en schollenplan
  2.2.6 Stap 6: Verwijderen asfalt
  2.2.7 Stap 7: Transport en afgifte
  2.3 Acceptatieprocedure van de ontvanger
  2.4 Opslag buiten inrichtingen
  3 Contracteren asfaltonderzoek en verwijdering
  3.1 Duurzaam inkopen
  3.2 Projectvoorbereiding
  3.3 Contractvormen

  Protocollen
  Protocol 1 Voorbereiding
  Protocol 2 Opstellen boorplan
  Protocol 3 Uitvoeren van asfaltboringen
  Protocol 4 Analyse op aanwezigheid van teer in asfalt op basis
  Protocol 5 Beoordeling onderzoek en opstellen frees- en schollenplan
  Protocol 6 Verwijderen van asfalt
  Protocol 7 Transporteren en afgeven van vrijgekomen asfalt

  Bijlage 1. Begrippen
  Bijlage 2. Afkoringen
  Bijlage 3. Overzicht van teerhoudende producten
  Bijlage 4. Standaardteksten voor contracten
ARTIKEL IN CROW ET CETERA
Scroll naar boven