Richtlijn Functionele eisen wegfunderingen

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-11-2004
 • Aantal pagina's:52
 • Druk:1
 • ISBN:90 6628 421 8
 • Artikelnummer:205
 
€ 38,50
excl. 6% btw
 • Deze publicatie is vervangen door CROW-publicatie 341: Handboek funderingsmaterialen in de wegenbouw.

  Deze richtlijn gaat in op de functionele eisen voor een wegverharding. U leest onder meer welke eisen specifiek zijn en van belang voor een fundering. De publicatie gaat ook in op de concrete invulling van het systeem van functioneel specificeren en de rol van de verschillende betrokken partijen bij de totstandkoming van een wegfundering. Een case verduidelijkt het gebruik van functionele en constructieve eisen.
 • Samenvatting
  1 Inleiding
  1.1 Waarom functioneel specificeren?
  1.2 Leeswijzer
  2 Piramide van eisen en rol van partijen
  2.1 Technische piramide van eisen
  2.2 Rol van partijen
  2.2.1 Beheerder
  2.2.2 Ontwerper
  2.2.3 Aannemer
  2.2.4 Leverancier
  3 Functionele eisen
  3.1 Funderingseisen
  3.2 Constructieve eigenschappen
  3.3 Materiaaleigenschappen
  4 Relaties tussen ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering
  4.1 Algemeen
  4.2 Uitgangspunten goed ontwerp wegverhardingen
  4.2.1 Dimensioneringscriteria
  4.2.2 Onzekerheid, spreiding en risico
  4.2.3 Keuze materialen
  4.2.4 Uitvoering
  5 Prestatie-eisen
  5.1 Algemeen
  5.2 Laagdikte
  5.3 Vlakheid
  5.4 Vermoeiingssterkte
  5.5 Stijfheid en lastspreidend vermogen
  5.5.1 Controle op constructieve eigenschappen
  5.5.2 Controle op materiaaleigenschappen voor ongebonden en zelfbindende materialen
  5.5.3 Controle op materiaaleigenschappen voor gebonden materialen
  5.6 Permanente vervorming
  5.6.1 Controle op constructieve eigenschappen
  5.6.2 Controle op materiaaleigenschappen
  5.6.3 Controle op aanvullende materiaaleigenschappen
  5.7 Scheurgedrag
  5.7.1 Controle op materiaaleigenschappen
  5.8 Draineergedrag
  5.8.1 Controle op constructieve eigenschappen
  5.8.2 Controle op materiaaleigenschappen
  6 Case
  6.1 Initiatief
  6.2 Programma van eisen
  6.3 Voorontwerp
  6.4 Definitief ontwerp
  6.5 Aanleg
  6.5.1 Stijfheid van fundering
  6.5.2 Weerstand tegen permanente vervorming van fundering
  7 Europese regelgeving
  7.1 Algemeen
  7.2 Betekenis van EN-normen voor functionele eisen
  Literatuur
  Bijlagen
  I Dynamische plaatbelastingsproef
  II Triaxiaalproef op funderingsmaterialen
  III Europese normen voor funderingsmaterialen
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven