Richtlijn bewegwijzering 2014

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
 • Datum uitgifte:23 jan 2014
 • Aantal pagina's:256
 • Druk:1
 • ISBN:9789066286313
 • Artikelnummer:322

Deze publicatie bevat de eisen en richtlijnen waaraan de bewegwijzering op autosnelwegen en niet-autosnelwegen moet voldoen.

Prijs per stuk: € 149,00
Excl. 6% BTW

Aan bod komen: het aanduidingenbeleid, de bewegwijzeringssystematiek, de basisprincipes van bewegwijzering, het bordontwerp en de configuratie van de bewegwijzering. Met figuren wordt duidelijk gemaakt waar en hoe de verschillende borden geplaatst moeten worden.

Deze publicatie is volledig vernieuwd en vervangt:
 • CROW-publicatie 222 ‘Richtlijn bewegwijzering’ uit 2005 en bijbehorende publicaties:
  • ​CROW-uitgave D08-03 ‘Richtlijn bewegwijzering uitwijkroutes’ uit 2008
  • CROW-uitgave D06-03 ‘Plaatsing bewegwijzering bij rotondes’ uit 2006
 • CROW-publicatie 262 ‘Richtlijn toeristische bewegwijzering’ uit 2008.
 
Bovendien is de richtlijn ‘ROA-bewegwijzering 2012 erin opgenomen.


De belangrijkste verschillen ten opzichte van zijn voorgangers: de nieuwe bewijzeringssystematiek en de nieuwe pijlconfiguratie.

Samenvatting

Inleiding

1 Aanduidingenbeleid en juridisch kader

1.1 Aspecten van het aanduidingenbeleid

1.2 Het beleid

1.3 De strategie

1.4 De tactiek

1.4.1 Categorie-indeling van de wegen

1.4.2 Netwerkfilosofie

1.4.3 De relatie tussen de functie van de weg, de wegcategorie en de bewegwijzering

1.5 De scenario’s

1.5.1 Hoofdeisen van de bewegwijzering

1.5.2 Maximaal toelaatbare hoeveelheid informatie op wegwijzers

1.5.3 Systeem van informatie in de interlokale bewegwijzering

1.5.4 Systeem van informatie in de lokale bewegwijzering

1.5.5 Systeem van informatie in het overgangsgebied van interlokale naar lokale bewegwijzering

1.5.6 Aanduidingen langs uitwijkroutes

1.5.7 Bewegwijzering voor fietsers

1.5.8 Bewegwijzering voor bromfietsers

1.5.9 Bewegwijzering voor voetgangers

1.5.10 Toeristische bewegwijzering

1.5.11 Aanduidingen naar terreinen en objecten

1.5.12 Aanduidingen naar voorzieningen voor weggebruikers

1.5.13 Aanduidingen naar verblijfsaccommodaties

1.5.14 anduidingen naar overstappunten op openbaar vervoer

1.6 Overige aanduidingen

1.6.1 Bewegwijzeringsgerelateerde aanduidingen

1.6.2 Niet-bewegwijzeringsgerelateerde aanduidingen

1.7 Bewegwijzering van en naar de bestemming

1.7.1 Bewegwijzering langs stroomwegen

1.7.2 Bewegwijzering langs gebiedsontsluitingswegen

1.7.3 Bewegwijzering langs erftoegangswegen

2 Ontwerpregels aanduidingen

2.1 Vormgeving

2.1.1 Vorm

2.1.2 Lettertype en lettergrootte

2.1.3 Tekstgebruik

2.1.4 Vormgeving pijlen en figuratiepijlen

2.1.5 Biezen en randen

2.2 Plaats van de elementen op de bewegwijzering

2.2.1 Aanduiding van doelen

2.2.2 Aanduiding van de afstand

2.2.3 Plaats van de pijlen en figuratiepijlen

2.2.4 Routenummers

2.2.5 Symbolen en pictogrammen

2.2.6 Integratie van RVV-borden

2.2.7 Aanduidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

2.3 Plaats van de wegwijzer langs de weg

2.3.1 Uit-borden

2.3.2 Toepassing van gewenningsborden

3 Bewegwijzering autosnelwegen

3.1 Principe van bewegwijzeren

3.2 Ontwerpkenmerken van bewegwijzering

3.2.1 Toepassing van hoge en lage bewegwijzering

3.2.2 Plaats van wegwijzers in het lengteprofiel en het dwarsprofiel

3.3 Soorten wegwijzers

3.3.1 Aankondigingsborden

3.3.2 Serviceborden

3.3.3 Voorwegwijzers

3.3.4 Besliswegwijzers

3.3.5 Doelenborden

3.3.6 Overige bewegwijzeringsborden

3.4 Basisconfiguraties

4 Bewegwijzering niet-autosnelwegen

4.1 Principe van bewegwijzeren

4.1.1 Voorwegwijzers

4.1.2 Besliswegwijzers

4.2 Ontwerpkenmerken van bewegwijzering

4.2.1 Vormgeving en indeling van wegwijzers

4.2.2 Gebruik van de vrije ruimte rondom velden

4.2.3 Vormgeving van pijlen en figuratiepijlen op wegwijzers

4.2.4 Vormkenmerken

4.2.5 Lay-out van stapelborden

4.2.6 Voorsorteerborden

4.2.7 Uitvoeringen routenummers

4.2.8 E-routeverwijzingen

4.3 Regionale stroomwegen

4.3.1 Voorwegwijzers

4.3.2 Besliswegwijzers

4.4 Gebiedsontsluitingswegen

4.4.1 Voorwegwijzers

4.4.2 Besliswegwijzers

4.5 Erftoegangswegen

4.5.1 Voorwegwijzers

4.5.2 Besliswegwijzers

4.6 Specifieke bewegwijzering bij (turbo)rotondes en (turbo)verkeerspleinen

4.6.1 Algemene principes

4.6.2 Specifieke ontwerpkenmerken

4.6.3 Voorwegwijzers bij enkel- en meerstrooksrotondes en verkeerspleinen

4.6.4 Voorwegwijzers bij turborotondes

4.6.5 Voorsorteerborden bij turborotondes

4.6.6 Voorwegwijzers en rijstrookborden bij turbopleinen

4.6.7 Besliswegwijzers bij enkel- en meerstrooksrotondes, turborotondes en verkeerspleinen

4.6.8 Besliswegwijzers bij turbopleinen

4.7 Voorbeelden geografische bewegwijzering niet-autosnelwegen

4.7.1 Indelings- en uitvoeringsvoorbeelden

4.7.2 Plaatsingsvoorbeelden van voorwegwijzers

4.7.3 Plaatsingsvoorbeelden van besliswegwijzers

4.7.4 Plaatsingsvoorbeelden van voorsorteerborden

4.7.5 Plaatsingsvoorbeelden van stapelborden

5 Uitwijkroutes (permanente omleidingsroutes)

5.1 Principe van bewegwijzeren

5.1.1 Aanduidingssystematiek

5.1.2 Nummersystematiek

5.2 Ontwerpkenmerken van bewegwijzering

5.2.1 Bordtypes

5.2.2 Bordafmetingen

5.2.3 Opschriften

5.2.4 Plaats van bewegwijzering

5.3 Bijzondere situaties

6 Fiets- en bromfietsbewegwijzering

6.1 Bewegwijzering voor fietsers

6.1.1 Principe van fietsbewegwijzering

6.1.2 Informatie op fietsbewegwijzering

6.1.3 Vormgeving fietsbewegwijzering

6.1.4 Plaats van fietswegwijzers

6.2 Bewegwijzering voor bromfietsers

7 Voetgangersbewegwijzering

7.1 Principe van bewegwijzeren

7.2 Informatie op voetgangersbewegwijzering

7.3 Vormgeving van voetgangersbewegwijzering

7.4 Keuze en plaatsing voetgangerswegwijzers overige bewegwijzering

8 Bewegwijzering toeristisch-recreatieve objecten

8.1 Principe van bewegwijzeren

8.1.1 Verwijzing naar toeristisch-recreatieve objecten

8.1.2 Verschijningsvormen van toeristisch-recreatieve bewegwijzering

8.2 Informatiepanelen

8.2.1 Vormgeving

8.2.2 Plaats van informatiepanelen

8.3 Objectwegwijzers

8.3.1 Strokenbord

8.3.2 Plaats van objectwegwijzers

8.4 Routenummerverwijzingen voor recreatieve routes

8.5 Gebiedsaanduidingsborden

8.6 Streekgrensborden

8.7 Provinciegrens- en gemeentegrensborden

8.8 Naamborden

9 Bewegwijzering toeristische routes

9.1 Principe van bewegwijzeren

9.2 Algemene kenmerken bewegwijzering

9.2.1 Materiaal informatiedrager

9.2.2 Kleuren

9.2.3 Bordindeling

9.3 Autoroutes

9.3.1 Vormgeving bewegwijzering

9.3.2 Plaats van bewegwijzering

9.4 Fietsroutes

9.4.1 Systematiek bewegwijzering

9.4.2 Vormgeving bewegwijzering

9.4.3 Plaats van bewegwijzering

9.5 Wandelroutes

9.5.1 Systematiek bewegwijzering

9.5.2 Vormgeving bewegwijzering

9.5.3 Plaats van bewegwijzering

9.6 Kanoroutes

9.6.1 Systematiek bewegwijzering

9.6.2 Vormgeving bewegwijzering

9.6.3 Plaats van bewegwijzering

10 Bewegwijzering parkeren en parkeerverwijssystemen

10.1 Principe van bewegwijzeren

10.1.1 Systematiek

10.1.2 Systeemprincipes

10.1.3 Verwijzingsprincipes

10.2 Ontwerpkenmerken van parkeerbewegwijzering

10.3 Plaats van bewegwijzering

11 Bewegwijzering naar en op verzorgingsplaatsen

11.1 Principe van bewegwijzeren naar verzorgingsplaatsen

11.1.1 Nationale stroomwegen

11.1.2 Regionale stroomwegen

11.1.3 Gebiedsontsluitingswegen

11.1.4 Erftoegangswegen

11.2 Plaats van bewegwijzering

11.3 Bewegwijzering op verzorgingsplaatsen

12 Bewegwijzering wijken

12.1 Principe van bewegwijzeren

12.2 Ontwerpkenmerken van bewegwijzering

12.2.1 Nummering van wijken

12.2.2 Symbool voor een verwijzing naar een genummerde postale wijk

12.2.3 Indeling van wijkwegwijzers

12.2.4 Afmeting en letterhoogte

12.3 Plaats van bewegwijzering

13 Straatnaam- en huisnummerborden

13.1 Principe van bewegwijzeren

13.2 Straatnaamborden

13.2.1 Vormgeving

13.2.2 Plaats van straatnaamborden

13.3 Huisnummerborden

13.3.1 Vormgeving

13.3.2 Plaats van huisnummerborden

14 Informatiepunten

14.1 Principe van informatiepunten

14.2 Stads- of agglomeratie-informatiepunten

14.3 Wijkinformatiepunten

14.4 Regionale informatiepunten

14.5 Situering, vormgeving en reclame

Literatuur en websites

Bijlagen

I Overzicht netwerk- en hoofddoelen langs nationale stroomwegen

II Overzicht toeristisch-recreatieve objectverwijzing

III Overzicht lokale objectverwijzing

IV Dominantieberekening

V Overzicht nationale landschappen, nationale parken en Unesco-gebieden

VI Overzicht veel gebruikte symbolen en pictogrammen

VII BegrippenR