Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.
 CROW Academie Update: cursussen en opleidingen gaan niet door t/m 14 januari i.v.m. de lockdown. Meer informatie.

Richtlijn bewegwijzering 2014

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:23-01-2014
 • Aantal pagina's:256
 • Druk:1
 • ISBN:9789066286313
 • Artikelnummer:322
 • Thema: Bewegwijzering, Meubilair en installatie

Deze publicatie bevat de eisen en richtlijnen waaraan de bewegwijzering op autosnelwegen en niet-autosnelwegen moet voldoen.

 
€ 155,00
excl. 9% btw
 • Deze publicatie is alleen beschikbaar als digitale kennismodule.

  In deze publicatie komen aan bod: het aanduidingenbeleid, de bewegwijzeringssystematiek, de basisprincipes van bewegwijzering, het bordontwerp en de configuratie van de bewegwijzering. Met figuren wordt duidelijk gemaakt waar en hoe de verschillende borden geplaatst moeten worden.

  Deze publicatie is volledig vernieuwd en vervangt:
  • CROW-publicatie 222 ‘Richtlijn bewegwijzering’ uit 2005 en bijbehorende publicaties:
   • ​CROW-uitgave D08-03 ‘Richtlijn bewegwijzering uitwijkroutes’ uit 2008
   • CROW-uitgave D06-03 ‘Plaatsing bewegwijzering bij rotondes’ uit 2006
  • CROW-publicatie 262 ‘Richtlijn toeristische bewegwijzering’ uit 2008.
   
  Bovendien is de richtlijn ‘ROA-bewegwijzering 2012 erin opgenomen.

  De belangrijkste verschillen ten opzichte van zijn voorgangers: de nieuwe bewijzeringssystematiek en de nieuwe pijlconfiguratie.
 • Samenvatting

  Inleiding

  1 Aanduidingenbeleid en juridisch kader

  1.1 Aspecten van het aanduidingenbeleid

  1.2 Het beleid

  1.3 De strategie

  1.4 De tactiek

  1.4.1 Categorie-indeling van de wegen

  1.4.2 Netwerkfilosofie

  1.4.3 De relatie tussen de functie van de weg, de wegcategorie en de bewegwijzering

  1.5 De scenario’s

  1.5.1 Hoofdeisen van de bewegwijzering

  1.5.2 Maximaal toelaatbare hoeveelheid informatie op wegwijzers

  1.5.3 Systeem van informatie in de interlokale bewegwijzering

  1.5.4 Systeem van informatie in de lokale bewegwijzering

  1.5.5 Systeem van informatie in het overgangsgebied van interlokale naar lokale bewegwijzering

  1.5.6 Aanduidingen langs uitwijkroutes

  1.5.7 Bewegwijzering voor fietsers

  1.5.8 Bewegwijzering voor bromfietsers

  1.5.9 Bewegwijzering voor voetgangers

  1.5.10 Toeristische bewegwijzering

  1.5.11 Aanduidingen naar terreinen en objecten

  1.5.12 Aanduidingen naar voorzieningen voor weggebruikers

  1.5.13 Aanduidingen naar verblijfsaccommodaties

  1.5.14 anduidingen naar overstappunten op openbaar vervoer

  1.6 Overige aanduidingen

  1.6.1 Bewegwijzeringsgerelateerde aanduidingen

  1.6.2 Niet-bewegwijzeringsgerelateerde aanduidingen

  1.7 Bewegwijzering van en naar de bestemming

  1.7.1 Bewegwijzering langs stroomwegen

  1.7.2 Bewegwijzering langs gebiedsontsluitingswegen

  1.7.3 Bewegwijzering langs erftoegangswegen

  2 Ontwerpregels aanduidingen

  2.1 Vormgeving

  2.1.1 Vorm

  2.1.2 Lettertype en lettergrootte

  2.1.3 Tekstgebruik

  2.1.4 Vormgeving pijlen en figuratiepijlen

  2.1.5 Biezen en randen

  2.2 Plaats van de elementen op de bewegwijzering

  2.2.1 Aanduiding van doelen

  2.2.2 Aanduiding van de afstand

  2.2.3 Plaats van de pijlen en figuratiepijlen

  2.2.4 Routenummers

  2.2.5 Symbolen en pictogrammen

  2.2.6 Integratie van RVV-borden

  2.2.7 Aanduidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

  2.3 Plaats van de wegwijzer langs de weg

  2.3.1 Uit-borden

  2.3.2 Toepassing van gewenningsborden

  3 Bewegwijzering autosnelwegen

  3.1 Principe van bewegwijzeren

  3.2 Ontwerpkenmerken van bewegwijzering

  3.2.1 Toepassing van hoge en lage bewegwijzering

  3.2.2 Plaats van wegwijzers in het lengteprofiel en het dwarsprofiel

  3.3 Soorten wegwijzers

  3.3.1 Aankondigingsborden

  3.3.2 Serviceborden

  3.3.3 Voorwegwijzers

  3.3.4 Besliswegwijzers

  3.3.5 Doelenborden

  3.3.6 Overige bewegwijzeringsborden

  3.4 Basisconfiguraties

  4 Bewegwijzering niet-autosnelwegen

  4.1 Principe van bewegwijzeren

  4.1.1 Voorwegwijzers

  4.1.2 Besliswegwijzers

  4.2 Ontwerpkenmerken van bewegwijzering

  4.2.1 Vormgeving en indeling van wegwijzers

  4.2.2 Gebruik van de vrije ruimte rondom velden

  4.2.3 Vormgeving van pijlen en figuratiepijlen op wegwijzers

  4.2.4 Vormkenmerken

  4.2.5 Lay-out van stapelborden

  4.2.6 Voorsorteerborden

  4.2.7 Uitvoeringen routenummers

  4.2.8 E-routeverwijzingen

  4.3 Regionale stroomwegen

  4.3.1 Voorwegwijzers

  4.3.2 Besliswegwijzers

  4.4 Gebiedsontsluitingswegen

  4.4.1 Voorwegwijzers

  4.4.2 Besliswegwijzers

  4.5 Erftoegangswegen

  4.5.1 Voorwegwijzers

  4.5.2 Besliswegwijzers

  4.6 Specifieke bewegwijzering bij (turbo)rotondes en (turbo)verkeerspleinen

  4.6.1 Algemene principes

  4.6.2 Specifieke ontwerpkenmerken

  4.6.3 Voorwegwijzers bij enkel- en meerstrooksrotondes en verkeerspleinen

  4.6.4 Voorwegwijzers bij turborotondes

  4.6.5 Voorsorteerborden bij turborotondes

  4.6.6 Voorwegwijzers en rijstrookborden bij turbopleinen

  4.6.7 Besliswegwijzers bij enkel- en meerstrooksrotondes, turborotondes en verkeerspleinen

  4.6.8 Besliswegwijzers bij turbopleinen

  4.7 Voorbeelden geografische bewegwijzering niet-autosnelwegen

  4.7.1 Indelings- en uitvoeringsvoorbeelden

  4.7.2 Plaatsingsvoorbeelden van voorwegwijzers

  4.7.3 Plaatsingsvoorbeelden van besliswegwijzers

  4.7.4 Plaatsingsvoorbeelden van voorsorteerborden

  4.7.5 Plaatsingsvoorbeelden van stapelborden

  5 Uitwijkroutes (permanente omleidingsroutes)

  5.1 Principe van bewegwijzeren

  5.1.1 Aanduidingssystematiek

  5.1.2 Nummersystematiek

  5.2 Ontwerpkenmerken van bewegwijzering

  5.2.1 Bordtypes

  5.2.2 Bordafmetingen

  5.2.3 Opschriften

  5.2.4 Plaats van bewegwijzering

  5.3 Bijzondere situaties

  6 Fiets- en bromfietsbewegwijzering

  6.1 Bewegwijzering voor fietsers

  6.1.1 Principe van fietsbewegwijzering

  6.1.2 Informatie op fietsbewegwijzering

  6.1.3 Vormgeving fietsbewegwijzering

  6.1.4 Plaats van fietswegwijzers

  6.2 Bewegwijzering voor bromfietsers

  7 Voetgangersbewegwijzering

  7.1 Principe van bewegwijzeren

  7.2 Informatie op voetgangersbewegwijzering

  7.3 Vormgeving van voetgangersbewegwijzering

  7.4 Keuze en plaatsing voetgangerswegwijzers overige bewegwijzering

  8 Bewegwijzering toeristisch-recreatieve objecten

  8.1 Principe van bewegwijzeren

  8.1.1 Verwijzing naar toeristisch-recreatieve objecten

  8.1.2 Verschijningsvormen van toeristisch-recreatieve bewegwijzering

  8.2 Informatiepanelen

  8.2.1 Vormgeving

  8.2.2 Plaats van informatiepanelen

  8.3 Objectwegwijzers

  8.3.1 Strokenbord

  8.3.2 Plaats van objectwegwijzers

  8.4 Routenummerverwijzingen voor recreatieve routes

  8.5 Gebiedsaanduidingsborden

  8.6 Streekgrensborden

  8.7 Provinciegrens- en gemeentegrensborden

  8.8 Naamborden

  9 Bewegwijzering toeristische routes

  9.1 Principe van bewegwijzeren

  9.2 Algemene kenmerken bewegwijzering

  9.2.1 Materiaal informatiedrager

  9.2.2 Kleuren

  9.2.3 Bordindeling

  9.3 Autoroutes

  9.3.1 Vormgeving bewegwijzering

  9.3.2 Plaats van bewegwijzering

  9.4 Fietsroutes

  9.4.1 Systematiek bewegwijzering

  9.4.2 Vormgeving bewegwijzering

  9.4.3 Plaats van bewegwijzering

  9.5 Wandelroutes

  9.5.1 Systematiek bewegwijzering

  9.5.2 Vormgeving bewegwijzering

  9.5.3 Plaats van bewegwijzering

  9.6 Kanoroutes

  9.6.1 Systematiek bewegwijzering

  9.6.2 Vormgeving bewegwijzering

  9.6.3 Plaats van bewegwijzering

  10 Bewegwijzering parkeren en parkeerverwijssystemen

  10.1 Principe van bewegwijzeren

  10.1.1 Systematiek

  10.1.2 Systeemprincipes

  10.1.3 Verwijzingsprincipes

  10.2 Ontwerpkenmerken van parkeerbewegwijzering

  10.3 Plaats van bewegwijzering

  11 Bewegwijzering naar en op verzorgingsplaatsen

  11.1 Principe van bewegwijzeren naar verzorgingsplaatsen

  11.1.1 Nationale stroomwegen

  11.1.2 Regionale stroomwegen

  11.1.3 Gebiedsontsluitingswegen

  11.1.4 Erftoegangswegen

  11.2 Plaats van bewegwijzering

  11.3 Bewegwijzering op verzorgingsplaatsen

  12 Bewegwijzering wijken

  12.1 Principe van bewegwijzeren

  12.2 Ontwerpkenmerken van bewegwijzering

  12.2.1 Nummering van wijken

  12.2.2 Symbool voor een verwijzing naar een genummerde postale wijk

  12.2.3 Indeling van wijkwegwijzers

  12.2.4 Afmeting en letterhoogte

  12.3 Plaats van bewegwijzering

  13 Straatnaam- en huisnummerborden

  13.1 Principe van bewegwijzeren

  13.2 Straatnaamborden

  13.2.1 Vormgeving

  13.2.2 Plaats van straatnaamborden

  13.3 Huisnummerborden

  13.3.1 Vormgeving

  13.3.2 Plaats van huisnummerborden

  14 Informatiepunten

  14.1 Principe van informatiepunten

  14.2 Stads- of agglomeratie-informatiepunten

  14.3 Wijkinformatiepunten

  14.4 Regionale informatiepunten

  14.5 Situering, vormgeving en reclame

  Literatuur en websites

  Bijlagen

  I Overzicht netwerk- en hoofddoelen langs nationale stroomwegen

  II Overzicht toeristisch-recreatieve objectverwijzing

  III Overzicht lokale objectverwijzing

  IV Dominantieberekening

  V Overzicht nationale landschappen, nationale parken en Unesco-gebieden

  VI Overzicht veel gebruikte symbolen en pictogrammen

  VII BegrippenR
Scroll naar boven