Richtlijn bewegwijzering

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 jul 2005
  • Aantal pagina's:296
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 396 3
  • Artikelnummer:222

In deze richtlijn leest u waaraan bewegwijzering moet voldoen en hoe u deze moet uitvoeren. De richtlijn sluit aan op CROW-publicatie 164 ‘Handboek Wegontwerp’. Het behandelt dezelfde wegcategorieën: nationale en regionale stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen.
Inhoudsopgave
Samenvatting
1 Inleiding

Deel A Basisicriteria en speciale onderwerpen
2 Aanduidingenbeleid
3 Basisicriteria/uitgangspunten
4 Verzorgingsplaatsen en voorzieningen
5 Fiets-, bromfiets- en voetgangersbewegwijziging
6 Toeristische bewegwijzering
7 Carpoolpunten
8 Niet-geintegreerde bewegwijzering

Deel B Wegcategorieën
9 Nationale stroomwegen
10 Regionale stroomwegen
11 Gebiedsontsluitingswegen
12 Erftoegangswegen

Bijlagen
Literatuur