Richtlijn beheer en onderhoud verkeerstekens

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 dec 2003
  • Aantal pagina's:64
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 395 5
  • Artikelnummer:188

Deze publicatie bevat een systematische aanpak voor het goed plaatsen en onderhouden van vaste verkeerstekens. De richtlijn biedt wegbeheerders praktische aanwijzingen en hulpmiddelen voor systematisch beheer. Sleutelbegrippen zijn inventarisatie en regelmatige inspectie. Ter ondersteuning van de inspectie is een indeling in schadebeelden gemaakt. Die zijn weergegeven in een groot aantal foto’s.
Samenvatting
Summary
1 Inleiding
2 Nut en noodzaak van systematisch beheren
3 Beheren
3.1 De systematiek
3.2 Inventariseren
3.3 Inspecteren
3.4 Mogelijke maatregelen en tijdstip van ingrijpen
3.5 Kostenbesparing
3.6 Plannen, begroten, prioriteiten stellen en presenteren
4 Beoordeling van verkeerstekens op functionaliteit en effectiviteit
Literatuurlijst
Bijlagen
I Voorbeeld van een ingevuld inspectieformulier
II Voorbeeld van een blanco inspectieformulier
III Toelichting op het inspectieformulier
IV Voorbeelden van schades en te nemen maatregelen
V Kostenbeschouwing
VI Prioriteiten stellen
VII Toelichting op het verkeersbesluit
VIII Checklist functionaliteit van verkeerstekens
IX Prestatie-eisen aan markering