Regie in de ondergrondse infrastructuur

  • Productgroep:Download / Rapport
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Werk en Veiligheid
  • Datum uitgifte:15 mrt 2010
  • Aantal pagina's:21
  • Grootte:187 kB
  • Bestand:PDF
  • Druk:1
  • Artikelnummer:D10-01

De ondergrondse ruimte wordt steeds intensiever benut. Niet alleen door infrastructurele netwerken, maar ook door boomwortels, tunnels, parkeergarages en afvalopslag. In deze rapportage aandacht voor het project Ondergrondse infrastructuur. U leest hoe u de organisatie, coördinatie en ordening van de ondergrondse infrastructuur kunt verbeteren. De publicatie gaat verder in op de vragen welke behoeften er spelen binnen de sector en hoe de ondergrond beter benut kan worden.
Samenvatting rapportage
Inleiding
1 Inventarisatie
1.1 Bestaande CROW-producten en CROW-programmas
1.1.1 RAW-systematiek
1.1.2 CROW-publicatie 250 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Richtlijn
zorgvuldig graafproces'
1.1.3 Infrastructuur en bomen
1.2 Marktverkenning
1.2.1 Selectie organisaties
1.2.2 Rapportages
1.2.3 Resultaten marktverkenning
2 Analyse
2.1 Criteria
2.2 Behoeften / mogelijkheden
2.2.1 Systeem
2.2.2 Proces
2.2.3 Ontwerp
2.2.4 Regelgeving
2.2.5 Innovatie
2.2.6 Functies
2.3 Aansluiting bij kennisnetwerken
2.4 Financiering
3 Conclusie en aanbevelingen
Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III
Bijlage IV