Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Recreatieve stad-landverbindingen

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:23-09-2011
 • Aantal pagina's:132
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 586 6
 • Artikelnummer:301
 • Thema: Mobiliteit en ruimte, Recreatie en evenement
 
€ 91,00
excl. 9% btw
 • De publicatie gaat over barrières en barrièrewerking voor recreatief langzaam verkeer in de stadsrandzone. De aanwezigheid, de aaneenschakeling en de samenhang van barrières komen aan de orde. De publicatie is een handreiking, naslagwerk en voorbeeldenboek voor de recreatieve bereikbaarheid van het buitengebied vanuit de stad. Bij de publicatie hoort een ‘draaischijf’ waarmee u snel kunt zien waar de knelpunten in uw stad zitten.
 • Samenvatting
  Inleiding
  Deel A Recreatieve stad-landverbindingen Waarom?
  1 De toegankelijkheid van het buitengebied als stadspark
  1.1 De stadsrand als barrière
  1.2 Het belang van goede verbindingen Wie?
  2 Recreatieverkeer
  2.1 Vervoerswijzen en activiteiten 20
  2.2 Motief
  2.2.1 Soorten recreanten en motieven
  2.2.2 Drie motiefgroepen
  2.3 Positie op de weg
  2.4 Snelheid, afstand en actieradius
  2.5 Inrichtingseisen
  2.5.1 Wandelen
  2.5.2 Fietsen
  2.5.3 Omgevingseisen Waar?
  3 De stad, het buitengebied en de stadsrandzone
  3.1 De stad
  3.1.1 Van groot tot klein
  3.1.2 De afstand tot de stadsrand
  3.1.3 Vier typen stedelijk milieu
  3.2 Het buitengebied
  3.2.1 Landschapstypen
  3.2.2 Vier typen buitengebied
  3.3 De stadsrandzone
  3.3.1 Een typologische indeling
  3.3.2 De fysieke en de cognitieve afstand
  3.3.3 Vier typen stadsrandzone
  3.4 De schijf van vier, een netwerkwijzer Wat?
  4 Barrières
  4.1 Begripsbepaling
  4.2 Fysieke barrières
  4.3 Cognitieve en belevingsbarrières
  4.4 Barrièrewerking
  4.4.1 Beoordeling mate van barrièrewerking
  4.4.2 Barrièrewerking in de stad
  4.4.3 Barrièrewerking in het buitengebied
  4.4.4 Barrièrewerking in de stadsrandzone
  4.5 Oplossingen
  Deel B Op weg naar een betere bereikbaarheid van het buitengebied Samenwerken
  5 Strategie en beleid
  5.1 Uiteenvallende netwerken
  5.2 Het buitengebied lost op
  5.3 Meten is weten
  5.4 Voorkomen
  5.5 Plannen
  5.6 Milieuonderzoek
  5.7 Het proces en de actoren
  5.7.1 Hoe tot een ommetje te komen?
  5.7.2 Succesfactoren Ontwerpen
  6 Methodieken
  6.1 Methodiek 1: Planvorming van de stadsrand en het stedelijk uitloopgebied
  6.1.1 Drie opgaven
  6.1.2 Uitvoering
  6.1.3 Barrières wegnemen
  6.2 Methodiek 2: Recreatief medegebruik
  6.3 Methodiek 3: Netwerkoplossingen
  6.4 Methodiek 4: Groene corridors
  6.5 Conclusie Oplossen
  7 Praktische handreikingen
  7.1 Toegankelijkheid en doordringbaarheid
  7.1.1 Een gemakkelijke passage
  7.1.2 Een goed tracé van stad naar ommeland
  7.1.3 Barrières wegnemen en voorkomen
  7.2 Verkeersveiligheid
  7.3 Sociale veiligheid
  7.4 Aantrekkelijkheid
  7.5 Voorzieningen
  7.6 Kennis Literatuur en websites
  Bijlagen:
  I Algemene definities
  II Samenvatting kwaliteitscriteria Wandelplatform
  III Hoofdeisen en factoren fietsverbindingen wegontwerp
Scroll naar boven