Praktijkboek toegankelijkheid openbare ruimte

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte
  • Datum uitgifte:01 jul 2004
  • Aantal pagina's:60
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 405 6
  • Artikelnummer:201

Dit praktijkboek helpt ontwerpers om de openbare ruimte beter toegankelijk te maken voor iedereen. Ook voor mensen met een functiebeperking. De publicatie is opgezet in samenwerking met de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang en het Landelijk Bureau Toegankelijkheid. Het boek bevat veel foto’s van zichtbare, bruikbare en originele praktijksituaties. Ontwerpers kunnen daar ideeën uithalen.

Deze publicatie is vervangen door de Richtlijn toegankelijkheid (publicatie 337).
Samenvatting
Summary
Inleiding
1 Van gebruiker naar ontwerper
1.1 Visuele hindernissen
1.2 Hoogteverschillen
2 Voorbeelden van integrale toegankelijkheid
2.1 Routes
2.2 Oversteekplaatsen
2.3 Haltes en perrons
3 Samenwerken aan toegankelijkheid
3.1 Communicatie voor, tijdens en na het ontwerpproces
3.2 Werk in uitvoering
3.3 Beheer en onderhoud
Literatuurlijst
Bijlagen
Expertmeeting
Meewerkenden aan foto-opnamen
Fotoverantwoording