Poster Bereikbaarheid bereikbaar

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Auteur:Goudappel Coffeng
  • Datum uitgifte:11 jun 2008
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D8247
Prijs per stuk: Gratis

Vooruitlopend op een bundel met tools om regionale bereikbaarheid in beeld te brengen heeft het KpVV deze poster laten maken. De poster geeft tools weer die op het niveau van schakels, verbindingen en locaties de bereikbaarheid weergeven. Ook geeft de poster het proces weer dat overheden doorlopen bij het in kaart brengen van de bereikbaarheid en het treffen van maatregelen.