Plattelandswegen mooi en veilig Een beeldenboek

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 jun 2008
  • Aantal pagina's:144
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 514 9
  • Artikelnummer:259
Prijs per stuk: € 109,00
Excl. 6% BTW

Deze publicatie ondersteunt verkeerskundigen en landschapsarchitecten om te komen tot mooie en veilige plattelands- wegen. Laat u inspireren en informeren en kies de juiste elementen om veilig verkeersgedrag te bevorderen. U komt tot creatieve oplossingen bij een verkeersveilige (her)inrichting. Het boek analyseert projecten uit de praktijk en beschrijft praktisch de sterke en zwakke punten.
Complete serie ‘De weg en haar omgeving’
Deze publicatie vormt samen twee andere CROW-publicaties een complete serie over ‘de weg en haar omgeving’. De publicaties zijn voorzien van voorbeelden, illustraties en foto's uit de praktijk.
Bestellen
Bestel deze publicatie via de button rechtsboven.
Woord vooraf
Samenvatting
Inleiding
Leeswijzer
zaaien
Bouwstenen voor een integrale visie
1 Weg en landschap
Interview De weg reageert op het landschap
2 Weg en veiligheid
Interview Mooi en veilig draait om snelheidsbeheersing
3 Communicatie en burgerparticipatie
Interview Participatie is maatwerk
Naar een gestructureerd planproces
4 De start van een project
Integrale planvorming
Interview ‘Natuurlijk sturen’ in Boxtel
5 De structuurvisie, de weg in breder verband
De schaalniveaus in het ontwerpproces
Interview Integraal ontwerpen is samenwerken
Ontwerpen op structuurniveau
Routes en cultuurhistorie
Bedreigde plattelandswegen in het Lake District
6 Het ontwerp krijgt vorm
Interview Een robuust en flexibel wegontwerp
Ontwerpmiddelen op lokaal niveau
7 Van ontwerp naar realisatie
8 Onderhoud en monitoring
Integraal wegbeheer
Ontwerpen op beheerniveau
Interview Onderhoudsniveau bepaalt wegbeeld en verwachtingspatroon oogsten
Synergie tussen landschap, weg en mens
9 Belvedere – cultuurhistorie als motor voor ruimtelijke ontwikkelingen
Interview Plattelandswegen vertellen een verhaal
10 Shared space – ruimte voor eigen verantwoordelijkheid
Interview De weg als ontmoetingsplaats
Column Haal de verkeersborden weg
11 Wat zijn de baten?
Interview Investeren in het landschap loont
12 Negen projectvoorbeelden - analyse en evaluatie
Literatuur
Websites
Bijlage: Hulpmiddel bij opstellen structuurvisie