CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Plattelandswegen mooi en veilig

Een beeldenboek

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-06-2008
 • Aantal pagina's:144
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 514 9
 • Artikelnummer:259
 • Thema: Buiten de bebouwde kom
 
€ 120,00
excl. 9% btw
 • Deze publicatie hebben wij voor u vernieuwd en opgenomen in onze Kennismodule Wegontwerp Buiten de Bebouwde Kom.

  Deze publicatie ondersteunt verkeerskundigen en landschapsarchitecten om te komen tot mooie en veilige plattelands- wegen. Laat u inspireren en informeren en kies de juiste elementen om veilig verkeersgedrag te bevorderen. U komt tot creatieve oplossingen bij een verkeersveilige (her)inrichting. Het boek analyseert projecten uit de praktijk en beschrijft praktisch de sterke en zwakke punten.
  Complete serie ‘De weg en haar omgeving’
  Deze publicatie vormt samen twee andere CROW-publicaties een complete serie over ‘de weg en haar omgeving’. De publicaties zijn voorzien van voorbeelden, illustraties en foto's uit de praktijk.
  Bestellen
  Bestel deze publicatie via de button rechtsboven.
 • Woord vooraf
  Samenvatting
  Inleiding
  Leeswijzer
  zaaien
  Bouwstenen voor een integrale visie
  1 Weg en landschap
  Interview De weg reageert op het landschap
  2 Weg en veiligheid
  Interview Mooi en veilig draait om snelheidsbeheersing
  3 Communicatie en burgerparticipatie
  Interview Participatie is maatwerk
  Naar een gestructureerd planproces
  4 De start van een project
  Integrale planvorming
  Interview ‘Natuurlijk sturen’ in Boxtel
  5 De structuurvisie, de weg in breder verband
  De schaalniveaus in het ontwerpproces
  Interview Integraal ontwerpen is samenwerken
  Ontwerpen op structuurniveau
  Routes en cultuurhistorie
  Bedreigde plattelandswegen in het Lake District
  6 Het ontwerp krijgt vorm
  Interview Een robuust en flexibel wegontwerp
  Ontwerpmiddelen op lokaal niveau
  7 Van ontwerp naar realisatie
  8 Onderhoud en monitoring
  Integraal wegbeheer
  Ontwerpen op beheerniveau
  Interview Onderhoudsniveau bepaalt wegbeeld en verwachtingspatroon oogsten
  Synergie tussen landschap, weg en mens
  9 Belvedere – cultuurhistorie als motor voor ruimtelijke ontwikkelingen
  Interview Plattelandswegen vertellen een verhaal
  10 Shared space – ruimte voor eigen verantwoordelijkheid
  Interview De weg als ontmoetingsplaats
  Column Haal de verkeersborden weg
  11 Wat zijn de baten?
  Interview Investeren in het landschap loont
  12 Negen projectvoorbeelden - analyse en evaluatie
  Literatuur
  Websites
  Bijlage: Hulpmiddel bij opstellen structuurvisie
Scroll naar boven