Pilot trucknavigatie Drenthe

  • Productgroep:Download / Rapport
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:20 apr 2011
  • Aantal pagina's:23
  • Bestand:PDF
  • Druk:1
  • Artikelnummer:D11-02
Prijs per stuk: Gratis

Bestaande navigatiesystemen houden onvoldoende rekening met de specifieke kenmerken van vrachtauto’s. Hierdoor geven ze nogal eens ongewenste of onjuiste instructies door. De ‘Pilot trucknavigatie Drenthe’ moet eraan bijdragen dat hier een einde aan komt. Het is belangrijk dat alle betrokkenen voortgaan op de ingeslagen weg om gezamenlijk te werken aan een voor iedereen goed werkend navigatiesysteem.
Voorwoord
Samenvatting
Inleiding
1 Doel en opzet van de pilot
1.1 Doel van de pilot
1.2 Chronologisch overzicht aanpak pilot
1.3 Gebruikte navigatiesoftware
1.4 Vaststellen en invoeren ongewenste wegvakken
1.5 Onderzoeksopzet
2 Analyse van de metingen
2.1 Opzet van de analyse
2.2 Analyse van de loggegevens
2.3 Analyse gebruikerservaringen
2.4 Detailanalyse
3 Uitkomsten van de workshop
3.1 Uitkomsten analyse loggegevens
3.2 Uitkomsten analyse gebruikerservaringen
3.3 Analyse ongewenste wegvakken
3.4 Conclusies uit de workshop
4 Conclusies en aanbevelingen
4.1 Conclusies
4.2 Aanbevelingen
Bijlage