Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Personeelsmonitor 2012: Sociale veiligheid van het personeel in het stads- en streekvervoer

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Auteur:MuConsult
 • Datum uitgifte:06-06-2013
 • Druk:1
 • Artikelnummer:K-D14677
 • Thema: Openbaar vervoer

Medewerkers van ov-bedrijven in het stads- en streekvervoer voelen zich in 2012 gemiddeld veiliger dan in 2010. Zij maken ook minder incidenten mee dan in 2010. Dat blijkt uit de KpVV Personeelsmonitor stads- en streekvervoer. Deze monitor verschijnt elke twee jaar en beschrijft de ontwikkeling van de objectieve en subjectieve veiligheid van het personeel. Daarnaast besteedt het aandacht aan het oordeel van het personeel over het veiligheidsbeleid van de bedrijven. De resultaten zijn gebaseerd op een ruim 4.000 enquêtes.

 
Gratis
 • Uitkomsten personeelsmonitor 2012

  Het personeel beoordeelt de veiligheid in en rond het stads- en streekvervoer in 2012 met een rapportcijfer van gemiddeld 6,9. In 2010 was dit 6,5. In de vier grote steden (G4) is het rapportcijfer gestegen van 6,6 naar 6,7 en in de rest van Nederland (Rest NL) gestegen van 6,5 naar een 7,0. Het percentage incidenten daalde in 2012. Het percentage medewerkers dat slachtoffer was van strafbare en niet strafbare incidenten van 64% naar 60%. Als we alleen naar de strafbare incidenten kijken dan bedraagt de daling van 35% naar 30%). In de G4 zijn relatief meer medewerkers slachtoffer van incidenten dan in de rest van Nederland, dat verschil is groter dan bij de vorige meting. In de G4 is het percentage slachtoffers gestegen van 66% naar 71% in de rest van Nederland was sprake van een afname van het percentage slachtoffers van 63% naar 56%. ov-personeel wordt het vaakst slachtoffer van treiteren/pesten en lastig vallen. Mishandeling komt het minst vaak voor (5% in 2012 dat was in 2010 6% en in 2008 9%). Dit jaar is voor de eerste keer gevraagd naar het incident spugen, 8% van het personeel heeft dat meegemaakt in 2012.

  Behoefte personeel om verder te verbeteren

  In 2010 voelde 55% van de medewerkers zich (zeer) veilig, in 2012 is dat gestegen naar 62%. Nog altijd voelt een minderheid zich tijdens het werk (zeer) onveilig: 4% (in 2008: 5%). Het aantal medewerkers, dat zich soms veilig en soms onveilig voelt daalt van 40% in 2010 naar 34% in 2012.

  Bij het verbeteren van het veiligheidsbeleid geeft het personeel zelf de voorkeur aan het intensiveren van toezicht en controle en aan het weren van zwartrijders en randfiguren. Een goede daderanalyse en een analyse van voornaamste risicotijden en -plekken maakt het mogelijk om hier zo effectief mogelijk invulling aan te geven. Andere mogelijke acties om de veiligheid te verbeten zijn (scholieren)voorlichting en campagnes tegen het lastig vallen en pesten. Aangezien het incident spugen relatief zwaar effect heeft op de veiligheidsbeleving van het personeel lijkt inzet om dat incident tegen te gaan nuttig.

  De invoering van de OV-chipkaart draagt voor een deel van het personeel bij aan het verbeteren van het gevoel van veiligheid. Vooral buspersoneel voelt zich door de invoering van de OV-chipkaart veiliger (23%). Genoemde redenen zijn een afname van het aantal conflicten met reizigers en het feit dat er minder contact geld aanwezig is. Een deel van het personeel (10%) voelt zich onveiliger door invoering van de OV-chipkaart. Minder duidelijkheid over tarieven is een van genoemde redenen.

  Bovenstaande onderzoeksresultaten staan in deze publicatie Personeelsmonitor 2012. Alle stads- en streekvervoerders hebben hieraan hun medewerking verleend. In totaal zijn dit jaar 19.500 vragenlijsten verspreid. Daarvan hebben wij 4.220 bruikbare vragenlijsten terugontvangen, goed voor een responspercentage van 22%.

Scroll naar boven