CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Permanente verkeerseducatie

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Auteur:J.A.M.M. Vissers
 • Datum uitgifte:07-02-2014
 • Aantal pagina's:68
 • Druk:1
 • Artikelnummer:K-D15267
 • Thema: Gedrag, Verkeerseducatie
 
Gratis
 • Bereikte mijlpalen en toekomstige uitdagingen

  Dit rapport geeft een overzicht van de activiteiten van overheden op het gebied van Permanente verkeerseducatie (PVE) van de afgelopen tien jaar en aanbevelingen voor verdere doorontwikkeling. Het is opgesteld in opdracht van de regievoerders voor verkeersveiligheid (provincies, stadsregio’s) op verzoek van de regionale organen voor de verkeersveiligheid.

  De PVE-aanpak is ontstaan vanuit de behoefte van de regionale regievoerders aan meer structuur en coördinatie van activiteiten op het gebied van verkeerseducatie. Om te beginnen zijn de doelgroepen binnen dit veld benoemd en vervolgens is per doelgroep in kaart gebracht wat minimaal noodzakelijk is om zinvolle verkeerseducatieve activiteiten te ontwikkelen. Dit heeft in 2002 geleid tot een rapport met uitgangspunten voor het beleid ten aanzien van PVE: Naar een succesvolle invoering van Permanente Verkeerseducatie. Er is nu o.a. bekeken of de in dat rapport genoemde doelen en acties gehaald en uitgevoerd zijn. Daarnaast zijn met gebruikmaking van deskresearch en interviews de lijnen voor de toekomst geschetst.

  De conclusies en aanbevelingen in het nieuwe rapport geven de overheden én de kennisinstituten handvatten om verkeerseducatie nog verder door te ontwikkelen in samenwerking met de rest van het veld.

  Let op! Deze publicatie was beschikbaar als drukwerk en wordt nu alleen digitaal aangeboden.

Scroll naar boven