Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Parkeren en ruimtelijke ordening

een wereld te winnen

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:08-04-2014
 • Aantal pagina's:80
 • Druk:1
 • Artikelnummer:K-D015
 • Thema: Parkeerbeleid

Veel gemeenten gebruiken parkeerkencijfers om de parkeerbehoefte te bepalen. Bij de herontwikkeling van een gebied of bij de ontwikkeling van een nieuw gebied of kantoor wordt steeds vaker gekeken naar de mogelijkheid om parkeerplaatsen dubbel te gebruiken.

 
Gratis
 • Ruimtelijke ontwikkelingen lopen regelmatig vast vanwege de eis om volledig op eigen terrein te parkeren. Dat blijkt dan niet in te passen of te betalen. Tegelijk zien we steeds vaker parkeerplekken leeg staan, zowel in garages als op straat. Nieuwe synergie tussen ruimtelijke ordening en parkeren is een logische stap. Gelukkig bestaan er goede oplossingen. Deze publicatie gaat hier uitgebreid op in en is bedoeld om beide werelden met elkaar te verbinden via een helder stappenplan.
   

  Gerelateerde kennis

  Zie ook het V&V Bericht 138 ​Parkeren en ruimtelijke ordening: een wereld te winnenHeeft u interesse in een compleet pakket van kennis en richtlijnen rond het thema 'parkeren'? Lees dan verder over de Kennisbundel: Parkeren. Met dit pakket ontvangt de gedrukte editie van Handboek P+R en krijgt u online toegang tot actuele kennis uit ruim 15 bronnen via de Kennismodule Parkeren.

  Let op! Deze publicatie was beschikbaar als drukwerk en wordt nu alleen digitaal aangeboden.
   
 • Stellingname en conclusies
  Inleiding
  1 De ruimtelijke ordening en planontwikkeling
  1.1 Ontwikkelingen in ruimtelijke planvorming
  1.1.1 Uitnodigingsplanologie
  1.1.2 Flexibele planontwikkeling
  1.2 Wettelijke kader
  1.2.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
  1.2.2 Bestemmingsplan
  1.2.3 Stedenbouwkundig plan
  1.2.4 Omgevingsvergunning
  1.2.5 Bouwverordening
  1.3 Exploitatie
  1.3.1 Grondexploitatie
  1.3.2 Parkeerexploitatie
  1.4 Een typering van gebieden en opgaven
  1.4.1 Gebieden met overwegend woonfunctie
  1.4.2 Gebieden met overwegend bezoekfuncties
  1.4.3 Kleinschaligheid en postzegelplannen
  1.5 De betrokken partijen: initiatiefnemers
  1.5.1 Ontwikkelaar
  1.5.2 Grondeigenaar
  1.5.3 Gebruiker
  1.5.4 Gemeente
  1.6 Overige betrokken partijen
  1.6.1 Institutionele belegger
  1.6.2 Direct getroffenen (bewoners, organisaties)
  2 Het (gemeentelijk) parkeerbeleid
  2.1 Onderdelen van het parkeerbeleid
  2.1.1 Het parkeerbeleidsplan
  2.1.2 De juridische omgeving van het parkeerbeleid
  2.1.3 De instrumenten van het parkeerbeleid
  2.1.4 Parkeerbeleid voor planontwikkeling: de parkeernormennota
  2.2 Verordeningen op het gebied van parkeerbeleid
  2.2.1 Parkeerverordening
  2.2.2 Verordening parkeerbelastingen
  2.2.3 Aanwijzingsbesluit betaald parkeren
  2.3 Uitvoeringsplan
  2.3.1 Uitvoeringsmaatregelen
  2.3.2 Parkeerorganisatie
  2.3.3 Beheer
  2.3.4 Financiële kaders
  2.3.5 Monitoring en evaluatie
  3 Parkeren in het planproces
  3.1 Planvisie
  3.1.1 Het initiatief
  3.1.2 De context
  3.1.3 De aanleiding; ambitie en een visie
  3.1.4 Het resultaat: het mobiliteitsconcept
  3.1.5 Parkeren als onderdeel van het mobiliteitsconcept
  3.2 Parkeervisie
  3.2.1 Parkeerconcept
  3.2.2 Parkeerbalans
  3.2.3 Het resultaat: de parkeereis
  3.3 Parkeeropgave
  3.4 Parkeereis bij enkelvoudige bouwplannen
  Literatuur en websites
Scroll naar boven