Parkeren en luchtkwaliteit

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:05-10-2010
 • Aantal pagina's:124
 • Druk:1
 • ISBN:978-90-6628-566-8
 • Artikelnummer:218M
 
€ 59,00
excl. 6% btw
 • De publicatie zet de effecten van parkeermaatregelen op een rij en geeft aandachtspunten bij de invoering ervan.
 • Samenvatting
  1 Parkeren en luchtkwaliteit in het kort
  2 De luchtkwaliteitsproblematiek kort toegelicht
  2.1 Eisen aan de luchtkwaliteit
  2.2 Focus op verkeersmaatregelen
  2.3 Het Solve-programma
  2.4 Maatregelen selecteren
  3 Verschijningsvormen van parkeermaatregelen
  3.1 Parkeren in centrumgebieden
  3.2 P+R-voorzieningen
  3.2.1 De sturende werking van P+R-voorzieningen
  3.2.2 Typen P+R-voorzieningen
  4 Effecten van parkeermaatregelen in centrumgebieden
  4.1 De effecten op een rij
  4.2 Drie categorieën effecten
  4.3 Emissiereducties in centrumgebied
  4.4 Emissiereducties centrumgebieden vergeleken
  4.5 Emissiereducties minimale en maximale varianten
  4.6 Voorbeelden van effecten op wegvakniveau
  4.7 Optimalisatie effect parkeermaatregelen
  4.8 Neveneffecten
  5 Implementatie van parkeermaatregelen in centrumgebieden
  5.1 Aandachtspunten bij implementatie
  5.2 Effect parkeermaatregelen bepalen
  5.3 Uitvoerbaarheid van parkeermaatregelen
  5.3.1 Toetsen technische uitvoerbaarheid
  5.3.2 Toetsen juridische uitvoerbaarheid
  5.3.3 Toetsen financiële uitvoerbaarheid
  5.3.4 Uitvoeringskosten
  5.4 Creëren draagvlak bij doelgroepen
  6 De effecten van P+R-voorzieningen
  6.1 Effecten op de luchtkwaliteit
  6.2 Overige effecten
  6.3 Aandachtspunten bij realisatie
  Literatuurlijst en relevante websites
  Bijlagen
  I Toelichting op het Solve-programma
  II Toelichting op de effectberekening luchtkwaliteit
  Parkeermaatregelen in centrumgebieden
  III Toepasbaarheid van de maatregel ‘gedifferentieerde parkeertarieven’
  IV Toelichting op MEP-model
  V Toelichting op effectberekening voor wegvakken in voorbeeldgebieden
  VI Effect van parkeermaatregelen in centrumgebieden op de luchtkwaliteit – doorrekening referentiewegvakken P+R-voorzieningen
  VII Beschrijving van de vijf typen P+R-voorzieningen
  VII.1 Bestemmingsfunctie regulier
  VII.2 Bestemmingsfunctie pendel
  VII.3 Herkomstfunctie regulier
  VII.4 Herkomstfunctie pendel
  VII.5 Herkomst- en bestemmingsfunctie
  VIII Effect van de vijf typen P+R-voorzieningen op de luchtkwaliteit
  IX Effect van de reductie van het aantal voertuigen op de luchtkwaliteit
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven