Parkeren en luchtkwaliteit

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:05 okt 2010
  • Aantal pagina's:124
  • Druk:1
  • ISBN:978-90-6628-566-8
  • Artikelnummer:218M
Prijs per stuk: € 59,00
Excl. 6% BTW

De publicatie zet de effecten van parkeermaatregelen op een rij en geeft aandachtspunten bij de invoering ervan.
Samenvatting
1 Parkeren en luchtkwaliteit in het kort
2 De luchtkwaliteitsproblematiek kort toegelicht
2.1 Eisen aan de luchtkwaliteit
2.2 Focus op verkeersmaatregelen
2.3 Het Solve-programma
2.4 Maatregelen selecteren
3 Verschijningsvormen van parkeermaatregelen
3.1 Parkeren in centrumgebieden
3.2 P+R-voorzieningen
3.2.1 De sturende werking van P+R-voorzieningen
3.2.2 Typen P+R-voorzieningen
4 Effecten van parkeermaatregelen in centrumgebieden
4.1 De effecten op een rij
4.2 Drie categorieën effecten
4.3 Emissiereducties in centrumgebied
4.4 Emissiereducties centrumgebieden vergeleken
4.5 Emissiereducties minimale en maximale varianten
4.6 Voorbeelden van effecten op wegvakniveau
4.7 Optimalisatie effect parkeermaatregelen
4.8 Neveneffecten
5 Implementatie van parkeermaatregelen in centrumgebieden
5.1 Aandachtspunten bij implementatie
5.2 Effect parkeermaatregelen bepalen
5.3 Uitvoerbaarheid van parkeermaatregelen
5.3.1 Toetsen technische uitvoerbaarheid
5.3.2 Toetsen juridische uitvoerbaarheid
5.3.3 Toetsen financiële uitvoerbaarheid
5.3.4 Uitvoeringskosten
5.4 Creëren draagvlak bij doelgroepen
6 De effecten van P+R-voorzieningen
6.1 Effecten op de luchtkwaliteit
6.2 Overige effecten
6.3 Aandachtspunten bij realisatie
Literatuurlijst en relevante websites
Bijlagen
I Toelichting op het Solve-programma
II Toelichting op de effectberekening luchtkwaliteit
Parkeermaatregelen in centrumgebieden
III Toepasbaarheid van de maatregel ‘gedifferentieerde parkeertarieven’
IV Toelichting op MEP-model
V Toelichting op effectberekening voor wegvakken in voorbeeldgebieden
VI Effect van parkeermaatregelen in centrumgebieden op de luchtkwaliteit – doorrekening referentiewegvakken P+R-voorzieningen
VII Beschrijving van de vijf typen P+R-voorzieningen
VII.1 Bestemmingsfunctie regulier
VII.2 Bestemmingsfunctie pendel
VII.3 Herkomstfunctie regulier
VII.4 Herkomstfunctie pendel
VII.5 Herkomst- en bestemmingsfunctie
VIII Effect van de vijf typen P+R-voorzieningen op de luchtkwaliteit
IX Effect van de reductie van het aantal voertuigen op de luchtkwaliteit