Parkeeroplossingen in woonwijken Een ideeënboek

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:15 dec 2009
  • Aantal pagina's:124
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 541 5
  • Artikelnummer:284

Deze publicatie laat zien welke maatregelen u kunt toepassen om parkeerproblemen in woonwijken op te lossen. Daarvoor gaat de publicatie in op acht verschillende typen woonwijken. De publicatie onderscheidt vier oplossingsrichtingen: beïnvloeden, benutten, reguleren en bouwen. Binnen elke oplossingsrichting is een verdere onderverdeling aangebracht in maatregelen die passen binnen die richting.
Samenvatting
1 Parkeren in beeld
1.1 Inleiding
1.2 Aard en omvang van het probleem
1.3 De auto toen en nu
1.4 Toekomstverwachting
2 Problematiek per wijktype
2.1 Inleiding
2.2 Duurzame gebiedsontwikkeling op in- en uitbreidingslocaties
2.3 Overzicht wijktypologieën
2.4 Vooroorlogse uitbreidingswijken
2.4.1 Type 1: 1880-1920, speculatiebouw
2.4.2 Type 2: 1920-1940, monumentale stadswijken
2.4.3 Type 3: 1910-1940, tuindorpen
2.5 Naoorlogse uitbreidingswijken
2.5.1 Type 4: 1950-1970, vroegnaoorlogs modernisme
2.5.2 Type 5: 1960-1970, laatnaoorlogs modernisme
2.6 Suburbane uitbreidingswijken
2.6.1 Type 6: 1970-1987, woonerven
2.6.2 Type 7: 1985-1995, neorationalisme
2.6.3 Type 8: 1995 tot heden, Vinex-wijken
2.7 Naar passende oplossingen
3 Het planproces en betrokken partijen
3.1 Inleiding
3.2 De huidige praktijk
3.3 Integrale aanpak
3.4 Doelgroepen en parkeervraag
3.5 Parkeeraanbod
3.6 De gemeente als probleemeigenaar?
3.7 De rol van marktpartijen
3.8 Samenwerking
3.9 Financiën: de gebruiker betaalt?
3.10 Oplossingen ter inspiratie
3.11 Monitoring
4 Parkeeroplossingen
4.1 Oplossingsrichtingen
4.2 Toepasbaarheid van parkeeroplossingen
4.3 Maatregelbladen
4.4 Beïnvloedingsmaatregelen
4.4.1 Aanbieden alternatieven
4.4.2 (Integraal) ontwerpen van wijk/buurt
4.4.3 (Integraal) ontwerpen aan de gevel
4.5 Benuttingsmaatregelen
4.5.1 Beleidsinstrumenten
4.5.2 Beheersinstrumenten
4.6 Reguleringsmaatregelen
4.6.1 Parkeerverboden
4.6.2 Parkeerschijfzone
4.6.3 Vergunninghoudersparkeren
4.6.4 Betaald parkeren
4.7 Bouwmaatregelen
4.7.1 Op maaiveld
4.7.2 In voorziening
4.7.3 Mechanisch
Literatuur
Bijlagen:
Bijlage I De Kersentuin
Bijlage II Parkeren in Oudelandshoek, Dordrecht
Bijlage III Vergunninghoudersparkeren in Bussum
Bijlage IV Parkeren op eigen terrein in Dordrecht
Bijlage V Autoloos wonen in Gouda
Bijlage VI Overloopvergunning in Amsterdam
Bijlage VII Slim parkeren in Nijmegen
Bijlage VIII Extra capaciteit in Dordrecht
Bijlage IX Bouwblok parkeren in Katwijk
Bijlage X Volautomatische parkeergarage Apeldoornselaan, Den Haag