Parkeeroplossingen in woonwijken

Een ideeënboek

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:15-12-2009
 • Aantal pagina's:124
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 541 5
 • Artikelnummer:284
 
€ 61,00
excl. 6% btw
 • Deze publicatie laat zien welke maatregelen u kunt toepassen om parkeerproblemen in woonwijken op te lossen. Daarvoor gaat de publicatie in op acht verschillende typen woonwijken. De publicatie onderscheidt vier oplossingsrichtingen: beïnvloeden, benutten, reguleren en bouwen. Binnen elke oplossingsrichting is een verdere onderverdeling aangebracht in maatregelen die passen binnen die richting.
 • Samenvatting
  1 Parkeren in beeld
  1.1 Inleiding
  1.2 Aard en omvang van het probleem
  1.3 De auto toen en nu
  1.4 Toekomstverwachting
  2 Problematiek per wijktype
  2.1 Inleiding
  2.2 Duurzame gebiedsontwikkeling op in- en uitbreidingslocaties
  2.3 Overzicht wijktypologieën
  2.4 Vooroorlogse uitbreidingswijken
  2.4.1 Type 1: 1880-1920, speculatiebouw
  2.4.2 Type 2: 1920-1940, monumentale stadswijken
  2.4.3 Type 3: 1910-1940, tuindorpen
  2.5 Naoorlogse uitbreidingswijken
  2.5.1 Type 4: 1950-1970, vroegnaoorlogs modernisme
  2.5.2 Type 5: 1960-1970, laatnaoorlogs modernisme
  2.6 Suburbane uitbreidingswijken
  2.6.1 Type 6: 1970-1987, woonerven
  2.6.2 Type 7: 1985-1995, neorationalisme
  2.6.3 Type 8: 1995 tot heden, Vinex-wijken
  2.7 Naar passende oplossingen
  3 Het planproces en betrokken partijen
  3.1 Inleiding
  3.2 De huidige praktijk
  3.3 Integrale aanpak
  3.4 Doelgroepen en parkeervraag
  3.5 Parkeeraanbod
  3.6 De gemeente als probleemeigenaar?
  3.7 De rol van marktpartijen
  3.8 Samenwerking
  3.9 Financiën: de gebruiker betaalt?
  3.10 Oplossingen ter inspiratie
  3.11 Monitoring
  4 Parkeeroplossingen
  4.1 Oplossingsrichtingen
  4.2 Toepasbaarheid van parkeeroplossingen
  4.3 Maatregelbladen
  4.4 Beïnvloedingsmaatregelen
  4.4.1 Aanbieden alternatieven
  4.4.2 (Integraal) ontwerpen van wijk/buurt
  4.4.3 (Integraal) ontwerpen aan de gevel
  4.5 Benuttingsmaatregelen
  4.5.1 Beleidsinstrumenten
  4.5.2 Beheersinstrumenten
  4.6 Reguleringsmaatregelen
  4.6.1 Parkeerverboden
  4.6.2 Parkeerschijfzone
  4.6.3 Vergunninghoudersparkeren
  4.6.4 Betaald parkeren
  4.7 Bouwmaatregelen
  4.7.1 Op maaiveld
  4.7.2 In voorziening
  4.7.3 Mechanisch
  Literatuur
  Bijlagen:
  Bijlage I De Kersentuin
  Bijlage II Parkeren in Oudelandshoek, Dordrecht
  Bijlage III Vergunninghoudersparkeren in Bussum
  Bijlage IV Parkeren op eigen terrein in Dordrecht
  Bijlage V Autoloos wonen in Gouda
  Bijlage VI Overloopvergunning in Amsterdam
  Bijlage VII Slim parkeren in Nijmegen
  Bijlage VIII Extra capaciteit in Dordrecht
  Bijlage IX Bouwblok parkeren in Katwijk
  Bijlage X Volautomatische parkeergarage Apeldoornselaan, Den Haag
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven