CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

OV-Klantenbarometer 2016 - Sociale veiligheid in het openbaar vervoer

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:04-07-2017
 • Aantal pagina's:32
 • Druk:0
 • Artikelnummer:K-D045
 • Thema: Sociale veiligheid

Jaarlijks is in de vragenlijst van de OV-Klantenbarometer aandacht voor veiligheidsgevoelens en slachtofferschap van incidenten in het openbaar vervoer. In dit rapport staan de resultaten van 2016 weergegeven, in een vergelijkende reeks vanaf 2012.

 
Gratis
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve veiligheid.
  Bij objectieve veiligheid gaat het om de daadwerkelijke ervaring met incidenten. In dit onderzoek onderscheiden we vijf categorieën:
  (1) lastigvallen
  (2) diefstal
  (3) bedreiging
  (4) mishandeling
  (5) overige voorvallen en incidenten.
   
  Bij subjectieve veiligheid gaat het om (on)veiligheidsgevoel. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen (1) onveiligheidsgevoelens in het openbaar vervoer in het algemeen, (2) tijdens de laatste rit en (3) gevoelens van onveiligheid op de halte waar men is ingestapt.
   

  OV-Klantenbarometer

  De OV-Klantenbarometer is een jaarlijks terugkerend onderzoek onder reizigers in het stads- en streekvervoer in heel Nederland. Vanaf 2012 wordt dit onderzoek uitgevoerd. 
  Meer informatie over de algemene resultaten van de OV-Klantenbarometer 2016 vindt u op de overzichtspagina
 • 1 Inleiding 5
  2 Slachtofferschap en/of ooggetuigenschap van incidenten 6
  2.1 Inleiding 6
  2.2 Slachtofferschap algemeen en naar incident 6
  2.3 Slachtofferschap naar achtergrondkenmerken
  6
  2.4 Ooggetuigenschap 7
  2.5 Combinatie slachtofferschap en ooggetuigenschap 7
  3 Reizigersoordeel over sociale veiligheid 9
  3.1 Inleiding 9
  3.2 Oordeel naar achtergronden reiziger 9
  3.3 Oordeel naar achtergronden openbaar vervoer 10
  4 Beïnvloeders van sociale veiligheid 12
  4.1 Inleiding 12
  4.2 Beïnvloeders van sociale veiligheid 12
  4.3 Relatie tussen belang en waardering 12

  Bijlagen
  1 De achtergronden van het onderzoek 14
  2 Vragenlijst en clustering van vragen 16
  3 Vergelijkbaarheid onderzoeksgebieden 19
Scroll naar boven