Optimalisatie van uitgeborsteld beton en bepaling van de Cwegdek

  • Productgroep:Download / Rapport
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Infrastructuur
  • Datum uitgifte:01 nov 2003
  • Grootte:2,09 MB
  • Bestand:PDF
  • Druk:1
  • Artikelnummer:D03-09

Deze publicatie is niet langer als drukwerk te bestellen. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Betonverhardingen.


Verslag van een onderzoek naar de actualisering van akoestische en constructieve eigenschappen van betonnen wegdekken.

Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
Samenvatting
1 Inleiding
2 Fasen I en II
3 Fasen III, IV en V
4 Literatuuronderzoek
4.1 Middenpeelweg bij Odiliapeel (1987)
4.2 N255 Edingen - Ninove (Herne) in België (1996)
4.3 Autosnelweg A13 Wennington-MarDyke in Engeland (1999)
5 Optimalisatie uitgeborsteld beton
6 Betontechnologische eisen
6.1 Het discontinue betonmengsel
6.2 Luchtgehalte
6.3 Fijn toeslagmateriaal
6.4 Grof toeslagmateriaal
6.5 Aanleg en uitvoering
6.6 Uitborstelen van het beton
6.6.1 Vertrager
6.6.2 Uitborsteldiepte
7 Proefvakken Eindhoven en Zuidtangent
7.1 HOV (Hoogwaardige Openbare Vervoer) Eindhoven
7.1.1 Constructie
7.1.2 Betonsamenstelling
7.1.3 Vooronderzoek betonsamenstelling
7.1.4 Uitvoering en materieel
7.1.5 Uitborstelen
7.2 Zuidtangent (HOV-busbaan) nabij Schiphol
7.2.1 Constructie
7.2.2 Vooronderzoek betonmengsel
7.2.3 Uitvoering en materieel
7.2.4 Uitborstelen
8 Proefvakken op de PW205
8.1 Betonmengsel
8.2 Aanleg
8.3 Proefvakken
9 Meetresultaten
9.1 SPB-metingen
9.1.1 Resultaten alle proefvakken
9.1.2 Bussen proefvakken Schiphol
9.2 CPX-metingen
9.2.1 Proefvakken Schiphol
9.3 Proefvak Eindhoven
9.4 Proefvakken PW205
9.4.1 Invloed super-smoother
9.5 Lasertextuurmetingen
9.6 Stroefheidsmetingen
9.6.1 Proefvakken Eindhoven
9.6.2 Proefvakken Zuidtangent
9.6.3 Proefvakken PW205
10 Analyse meetresultaten
10.1 SPB-metingen
10.2 Vergelijking SPB- en CPX-metingen
10.3 Vergelijking SPB- en textuurmetingen
10.3.1 Lichte motorvoertuigen
10.3.2 Zware motorvoertuigen
10.3.3 Gemengde verkeersstromen
11 De Cwegdek van geoptimaliseerd uitgeborsteld beton 4/7
12 Conclusies
Literatuur
Bijlagen
I Proefvakken Schiphol en Eindhoven
II Meetmethoden
III SPB-meetresultaten
IV Proefvakken PW205
V Resultaten lasertextuurmetingen
VI Het wettelijk kader