Opleidingseisen Specifieke deskundigheid winterdienst

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur, Openbare ruimte
  • Datum uitgifte:15 aug 2009
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 537 8
  • Artikelnummer:283

Een goede en veilige uitvoering van de gladheidsbestrijding valt of staat met de inzet van voldoende gekwalificeerd personeel. De chauffeurs in de winterdienst spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zijn het die vaak onder moeilijke omstandigheden de weg op moeten. Voldoende aandacht voor de opleiding van de chauffeurs is dan ook van het grootste belang.


De CROW-publicatie ‘Opleidingseisen Specifieke deskundigheid winterdienst’ geeft richtlijnen voor de opleiding ‘Specifieke deskundigheid winterdienst’. Met deze publicatie wordt inhoud gegeven aan het begrip ‘specifieke deskundigheid’, zoals genoemd in het Arbobesluit. U leest over welke kennis en kunde een chauffeur moet beschikken en hoe u dit kunt toetsen. De aandacht gaat uit naar de verantwoordelijkheden van alle partijen in de winterdienst.

Deze publicatie is niet langer leverbaar. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Gladheidsbestrijding.
Inleiding
1 Opleiding Specifieke deskundigheid winterdienst
1.1 Competentieprofiel
1.2 Opleidingsstructuur
1.3 Theorie
1.4 Praktijk
1.5 Vlootschouw
1.6 Certificaat
1.7 Aanvullende opleidingen
2 Verantwoordelijkheden
2.1 Opdrachtgever
2.2 Werkgever
2.3 Direct leidinggevende
2.4 Werknemer (chauffeur)
2.5 Opleider/examinator
2.6 Instructeur/praktijkbeoordelaar
3 Opleidingseisen
3.1 Algemene eisen
3.2 Organisatorische eisen
3.3 Examenomstandigheden
3.4 Examenvoorwaarden
4 Overige aspecten
4.1 Invoering opleiding SDW
4.2 Voorschrijven opleiding SDW
4.3 Aanvullende leerstof
Bijlagen
I Artikelen uit Arbowet en Arbobesluit
II Inhoud cursusboek Basisniveau
III Inhoud cursusboek Plusniveau
IV Inhoud praktijkinstructie
V Praktijkbeoordelingsformulier
VI Praktische tips voor de vlootschouw
Ook beschikbaar: Online Kennismodule