Leidraad opleiding incident management

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:15-10-2014
 • Aantal pagina's:36
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D14-03
 • Thema: Incident management

Incidentmanagement (IM) is een vorm van verkeersmanagement waarbij wegbeheerders in samenwerking met de hulpdiensten en particuliere organisaties bij incidenten (ongevallen) maatregelen nemen om het verkeer in goede banen te leiden en de hinder zoveel mogelijk te beperken.

 
€ 31,00
excl. 9% btw
 • Een element uit de samenwerking bij een incident is de vaardigheid van de weginspecteurs en de coördinatoren die namens de wegbeheerders zijn belast met de verkeersveiligheid en doorstroming op de ongevalslocatie. In Nederland zijn er verschillende aanbieders actief. Opleiders hanteren echter elk eigen opleidingsprogramma’s en eindtermen, en de opleidingen zijn toegespitst op specifieke werkzaamheden en werkprocessen. Om het hoge niveau van dienstverlening aan de weggebruikers en geoliede samenwerking tussen de ketenpartners te borgen, is het niet alleen nodig om de competenties van de weginspecteurs blijvend te versterken.

  Ook aan ‘de opleidingenkant’ is een verdere professionalisering nodig. Het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) van Rijkswaterstaat heeft aangegeven te willen nadenken over hoe een opleiding tot weginspecteur incidentmanagement er in de toekomst uit moet zien. Zij heeft CROW gevraagd lopende initiatieven in kaart te brengen, en de behoefte onder wegbeheerders te peilen hoe de eindtermen voor de opleiding IM dienen te worden gedefinieerd.
 • Inleiding
  Hoofdstuk 1: Kerntaak weginspecteur
  Hoofdstuk 2: Competentieprofiel
  Hoofdstuk 3: Eindtermen opleiding IM
  Bijlagen:
  Bijlage I: Verklarende woorden- en afkortingenlijst
  Bijlage II: Taxonomie van Bloom
  Bijlage III: Uitwerking eindtermen
  Bijlage IV: Rol van CROW bij Opleiding IM – advies van de CROW-werkgroep
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Scroll naar boven