Op weg naar duurzame mobiliteit Inspiratie uit Transumo-projecten

  • Productgroep:Drukwerk / Serie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Datum uitgifte:21 jan 2010
  • Aantal pagina's:200
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 557 6
  • Artikelnummer:860

Deze vijf uitgaven (in cassette) zijn voor iedereen die zich professioneel met duurzame mobiliteit bezighoudt. De serie maakt duidelijk welke benadering, aanpak en ideeën voor dit onderwerp veelbelovend lijken en welke juist niet. De serie is gebaseerd op onderzoeken van Transumo naar mogelijkheden om ‘kiemen van duurzame mobiliteit’ in kaart te brengen. De uitgaven zijn het resultaat van een samenwerkingsverband tussen Transumo, CCT en CROW.
Deel 1: Processen en rollen
Deel 2: Afstemmen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit
Deel 3: Klantgericht Collectief Personenvervoer
Deel 4: Goederenvervoer, logistiek en netwerken
Deel 5: Duurzaam verkeersmanagement