Op weg naar beter leerlingenvervoer; een brochure voor scholen

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:31-12-2010
 • Druk:1
 • Artikelnummer:K-D8163

Het leerlingenvervoer is helaas met enige regelmaat onderwerp van discussie. Niet alle leerlingen worden goed vervoerd. Daarom zetten diverse partijen zich in om het leerlingenvervoer te verbeteren, dit binnen het traject naar beter contract vervoer. Het Ministerie van OCW en het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) betrekken ook de scholen hierin.

 
Gratis
 • Knelpunten in het leerlingenvervoer zijn o.a.: leerlingen die te laat of juist te vroeg op school zijn, chauffeurs die de weg niet weten of niet goed zijn opgewassen tegen het gedrag van leerlingen. Ernstige incidenten komen helaas ook voor.

  Het algemene beeld is dat de kwaliteit van leerlingenvervoer omhoog kan en moet. School hebben daar niet alleen belang bij, zij kunnen daar ook een belangrijke rol in spelen. Zij hebben veel deskundigheid en ervaring in huis, kennen de leerlingen en kunnen de gemeenten adviseren over de vervoermogelijkheden van de leerlingen. In de brochure staan meer mogelijkheden, met voorbeelden uit de praktijk.

  Deze brochure inspireert en geeft ideeën over wat scholen met de gemeenten, vervoerders, leerlingen en ouders kunnen doen om het vervoer (verder) te verbeteren. Alleen in die samenwerking kan het vervoer worden verbeterd denken wij.

  Deze brochure is begeleid door de VNG en de (toenmalige) WEC Raad. Inhoudelijke reacties van KNV Taxi, Balans, Grip op Vervoer en SBO Werkverband zijn verwerkt en diverse organisaties, waaronder uiteraard scholen zijn geconsulteerd.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven