Ontwikkeling van het aanbod van ov-diensten. Vanaf 2000 tot 2007

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Auteur:drs. N. in 't Veld, drs. P.B.D. Hilferink (NEA)
 • Datum uitgifte:12-11-2008
 • Druk:1
 • Artikelnummer:K-D7344
 
Gratis
 • Aanbod aan OV stijgt flink

  Het aanbod aan openbaar vervoer is in 2007 met 7,1% gegroeid ten opzichte van 2006. Dit is vooral te danken aan de recente aanbestedingen in Limburg (groei 51%), het DAV-gebied (49%) en Noord- en Zuidwest Friesland (29%). Dit blijkt uit dit rapport dat NEA in opdracht van het KpVV opstelde. Gemiddeld over alle recent aanbestede gebieden (ingang concessie jaarwisseling 2006/2007) bedroeg de stijging van het aantal ritkilometers ruim 25%. Twente kent een gestage groei: daar is sprake van ruim 35% meer aanbod sinds 2000.  

  De groei van het aanbod met 7,1% krijgt (nog) geen vergelijkbaar vervolg in het gebruik van het openbaar vervoer: het aantal reizigerskilometers steeg in 2007 met 0,9% ten opzichte van 2006. De grootste groei van het gebruik vond plaats in Zeeland (10,8%) en in de provincie Utrecht (7,1%). In de drie grote stadsregio’s bleef het gebruik nagenoeg gelijk. Opvallend is de daling van het gebruik in Limburg. Kennelijk moeten reizigers nog wennen aan het nieuwe lijnennet.

  Het aantal lijnen met een frequentie van tweemaal of méér per uur is de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Dit gaat ten koste van de minder frequente lijnen. Het aantal haltes is licht gedaald door een nieuwe opzet van het lijnennet in Limburg.

  NEA is ook voor zes concessies nagegaan of de in de aanbesteding toegezegde groei van het aantal dienstregelinguren overeenkomt met de door NEA berekende groei van het aantal ritkilometers. In vier gevallen was de groei nagenoeg gelijk, in twee gevallen bleef het werkelijke aanbod sterk achter bij het in de pers aangekondigde aanbodstijging.

  Het NEA-onderzoek betrof bus, tram en metro. De regionale treindiensten zijn niet onderzocht.

  Deze KpVV-publicatie is niet te bestellen, wel te downloaden.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven