Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Ontwerpwijzer fietsverkeer

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:13-06-2016
 • Aantal pagina's:300
 • Druk:1
 • Artikelnummer:351
 • Thema: Bebakening en markering, Bewegwijzering, Bromfiets, Brug, Elektrische fiets, Fietspalen, Fietsparkeren, Fietsroute, Fietsverkeer, Gladheidsbestrijding, Ouderen

De Ontwerpwijzer fietsverkeer is een bron van kennis voor beleid, ontwerp, inrichting en onderhoud van een toekomstbestendige fietsinfrastructuur. In de publicatie worden de vijf hoofdeisen voor een fietsvriendelijke infrastructuur (aantrekkelijkheid, comfort, directheid, samenhang en veiligheid & gezondheid) uiteengezet en toegelicht. De voorzieningenbladen omschrijven overzichtelijk en nauwkeurig ontwerp- en locatieaspecten. De kennis is basisgereedschap voor ontwerpers, wegbeheerders en beleidsmakers.

 
€ 125,00
excl. 9% btw
 • Nieuwe editie: actueel en compleet

  Ten opzichte van de vorige editie van het boek uit 2006 is de kennis geheel geactualiseerd en zijn nieuwe onderwerpen en hoofdstukken toegevoegd over onder andere: elektrische fietsen, snelle fietsroutes, fietspaaltjes, fietsstroken en beleidsaspecten uit ‘Beleidswijzer fietsverkeer’. Ook zijn onderzoeksresultaten van SWOV, Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KiM), Rijkswaterstaat-WVL en CROW-Fietsberaad in de uitgave verwerkt.

 • Inhoudsopgave

  1. De ontwikkeling van het fietsverkeer 
  1.1 Het belang van de fiets 
  1.2 De historie van de fiets 
  1.3 De fiets en het rijksbeleid
  1.4 De rol van de fiets 

  2. Fietsvriendelijk ontwerpen
  2.1 Beleid als basis 
  2.2 Fietsvriendelijke infrastructuur 
  2.3 De fietser als maat voor het ontwerp 
  2.4 Hoofdeisen fietsvriendelijke infrastructuur
  2.5 Integraal ontwerpen

  3. Basisgegevens
  3.1 Afmetingen van fietsen
  3.2 (Ontwerp)snelheid, versnellen en remmen
  3.3 Stabiliteit, vetergang en profiel van vrije ruimte
  3.4 Bogen en zicht
  3.5 Hellingen
  3.6 Patronen in fietsgebruik
  3.7 Medegebruikers van fietsvoorzieningen

  4. Indeling van het fietsnetwerk
  4.1 De basis van elk ontwerp
  4.2 Niveaus in kwaliteit
  4.3 Eisen aan het hoofdfietsnetwerk
  4.3.1 Samenhang
  4.3.2 Directheid
  4.3.3 Veiligheid
  4.3.4 Comfort
  4.3.5 Aantrekkelijkheid
  4.4 Vaststellen hoofdfietsnetwerk
  4.4.1 Bepalen van herkomst- en bestemmingsgebieden en relaties
  4.4.2 Omzetten van wenslijnen naar routes
  4.4.3 Confrontatie met andere vervoerwijzen
  4.4.4 Opheffen (en voorkomen) van barrières
  4.5 Snelle fietsroutes
  4.5.1 Wat is een snelle fietsroute?
  4.5.2 Snelle fietsroutes op netwerkniveau
  4.5.3 Tracékeuze snelle fietsroutes
  4.5.4 Hoofdeisen aan een snelle fietsroute
  4.6 Recreatief fietsnetwerk
  4.6.1 Fietsen als vorm van recreëren
  4.6.2 Soorten routes
  4.6.3 Aanvullende eisen aan het recreatieve netwerk

  5. Wegvakken
  5.1 Functie, vorm en gebruik
  5.2 Eisen aan een wegvak
  5.2.1 Directheid
  5.2.2 Veiligheid 
  5.2.3 Comfort
  5.2.4 Aantrekkelijkheid
  5.3 Solitaire fietspaden en fiets-/bromfietspaden
  5.4 Fiets en gemotoriseerd verkeer binnen de bebouwde kom
  5.4.1 Uitgangspunten
  5.4.2 Gemengd verkeer
  5.4.3 Fietsstraten
  5.4.4 Fietsstroken
  5.4.5 Fietspaden en fiets-/bromfietspaden
  5.4.6 Parallelwegen
  5.5 Fiets en gemotoriseerd verkeer buiten de bebouwde kom
  5.5.1 Uitgangspunten
  5.5.2 Gemengd verkeer
  5.5.3 Fietsstraten
  5.5.4 Fietsstroken
  5.5.5 Fietspaden en fiets-/bromfietspaden
  5.5.6 Parallelwegen
  5.6 Bijzondere situaties
  5.6.1 Bushalten
  5.6.2 Fiets en tram/light rail
  5.6.3 Fietser en voetganger

  6. Kruispunten
  6.1 Functie, vorm en gebruik
  6.2 Eisen aan een kruispunt
  6.2.1 Directheid
  6.2.2 Veiligheid 
  6.2.3 Comfort
  6.3 Kruispunten naar wegtype
  6.3.1 Kruispunt erftoegangsweg – erftoegangsweg
  6.3.2 Kruispunt gebiedsontsluitingsweg – erftoegangsweg
  6.3.3 Kruispunt gebiedsontsluitingsweg – gebiedsontsluitingsweg
  6.3.3.1 Rotonde
  6.3.3.2 Verkeerslichten
  6.3.3.3 Ongelijkvloerse oplossing
  6.3.4 Kruispunt solitair fietspad – erftoegangsweg
  6.3.5 Kruispunt solitair fietspad – gebiedsontsluitingsweg
  6.3.6 Kruispunt solitair fietspad – solitair fietspad
  6.3.7 Kruising openbaarvervoerbaan – solitair fietspad
  6.3.7.1 Busbaan
  6.3.7.2 Trambaan
  6.3.7.3 Spoorbaan

  7. Uitvoering, onderhoud en aankleding
  7.1 Wegverharding
  7.1.1 Eisen van gebruikers
  7.1.2 Soorten verhardingen
  7.1.3 Keuze van de verhardingssoort
  7.1.4 Esthetische aspecten
  7.1.5 Kleur van de verharding
  7.1.6 Overgang verharding – berm
  7.1.7 Overgangen in verharding
  7.1.8 Markeringsmateriaal
  7.2 Bermen en groen
  7.3 Verlichting
  7.3.1 Verlichting naar functie
  7.3.2 Verlichting gerelateerd aan ligging en gebruik
  7.4 Bewegwijzering
  7.4.1 Algemene bewegwijzering
  7.4.2 Specifieke fietsbewegwijzering
  7.4.3 Bewegwijzering voor toeristische routes
  7.5 Sociale veiligheid
  7.6 Overige voorzieningen

  8. Evaluatie en beheer
  8.1 Fietsverbindingen keuren en evalueren
  8.1.1 Evaluatie van een netwerk
  8.1.2 Routekeuring
  8.1.3 Analyse van specifieke knelpunten
  8.2 Inspecteren van verhardingen voor fietsers
  8.3 Maatregelen bij werk in uitvoering
  8.4 Gladheidbestrijding voor fietsers

  Voorzieningenbladen

Scroll naar boven