Ontmenging ZOAB ontrafeld

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:01-03-2004
 • Grootte:2,67 MB
 • Bestand:PDF
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D04-02
 
Gratis
 • Zeer open asfaltbeton (zoab) is gevoeliger voor ontmenging dan andere typen deklaagmengsels. Dit rapport geeft toetsingswaarden voor de ontmenging van zoab en aanbevelingen voor de verwerking ervan.

  Dit rapport is opgenomen in de Online Kennismodule Asfaltverhardingen.
 • Samenvatting
  1 Inleiding
  2 Uitgebreide samenvatting
  2.1 Start van de werkgroepactiviteiten
  2.2 Verdichtingsgraad
  2.3 Verzameling van rapporten
  2.4 Boorkernen
  2.5 Onderzoek
  2.6 Laboratoriumonderzoek
  2.7 Aanbevelingen en te toetsen waarden
  2.8 Aanleg van een proefvak
  2.9 Aanvullend onderzoek
  2.10 Vervolg van activiteiten
  3 Inventarisatie van de onderzoeksgegevens
  3.1 Gegevens uit enkele DIAK-rapporten
  3.2 Gegevens van het onderzoek in enkele dwarsprofielen
  3.3 Onderzoek op twee niveaus in de ZOAB-laag
  3.4 Invloed type en breedte van de afwerkmachine
  3.5 Invloed van de maximale korrelafmeting
  3.6 Samenvatting
  4 Samenstellingsonderzoek van boorkernen uit vijf dwarsprofielen
  4.1 Opzet van het onderzoek
  4.2 Checklist
  4.3 Boorwerk
  4.4 Codering
  4.5 Herkomst van de monsters
  4.6 Laboratoriumonderzoek
  4.7 Aanvullend laboratoriumonderzoek
  4.8 Samenvatting van de resultaten van het laboratoriumonderzoek
  4.9 Conclusies
  5 Uitwerking van de onderzoeksresultaten van boorkernen uit vijf dwarsprofielen
  5.1 Gegevens over de uitvoering
  5.2 Ontmenging steenfractie
  5.3 Filmdikte
  5.4 Korrelverdeling
  5.5 Verklaring voor de verticale ontmenging
  5.6 Het opstellen van een matrix
  6 Oriënterend laboratoriumonderzoek
  6.1 Testmethode voor de gevoeligheid van ZOAB voor ontmenging
  6.2 Akoestische absorptiemetingen
  6.3 Invloed van het mengproces en de dosering van grondstoffen
  6.4 Onderzoek naar het uitzakken van mortel c.q mastiek bij een éénzijdige verdichting van ZOAB-mengsels
  7 Voorbereidingen voor de aanleg van een proefvak
  7.1 Opgestelde aanbevelingen
  7.2 Hoofdlijnen en belangrijkste verzamelde informatie
  7.3 Werkplan
  7.4 Vooronderzoeken van de drie te produceren asfaltmengsels
  7.5 Definitieve uitvoering
  8 Uitvoering van het proefvak op de A37
  8.1 Aanpassing van de afwerkmachine
  8.2 Verwerking van het asfalt
  8.3 Bemonstering
  8.4 Metingen ‘in-situ’
  9 Uitwerking van de resultaten van het proefvak
  9.1 Samenstellingsonderzoek
  9.2 Uitwerking van de onderzoeksresultaten
  9.2.1 Verdeling van het bitumenpercentage
  9.2.2 Verdeling van het mastiekaandeel in de ZOAB-laag
  9.2.3 Verhouding tussen bitumenpercentage en percentage vulstof (< 63 μm)
  9.2.4 Verdeling van het percentage holle ruimte in het mineraal aggregaat (HR’)
  9.2.5 Horizontale verschillen in korrelverdeling
  9.2.6 Gevolgen van verschillen in korrelverdeling
  9.2.7 Toetsing onderzoeksresultaten
  10 Aanvullende onderzoeksgegevens
  10.1 Akoestische absorptiemetingen
  10.2 Toepassing van de luchtdrainmeter
  10.3 Oriënterend van onderzoek ZOAB 0/11
  10.4 Onderzoek van ZOAB 0/16 met gemodificeerde bitumen
  11 Conclusies
  12 Aanbevelingen
  12.1 Verwerking
  12.2 Mengselsamenstelling
  12.3 Metingen ‘in-situ’
  12.4 Resumé
  Literatuur
  Bijlage I Resultaten van een aanvullend laboratoriumonderzoek naar ontmenging in een ZOAB 0/11 met een gemodificeerd bitumen
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven