Ondiepe sonderingen

  • Productgroep:Download / Rapport
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Infrastructuur
  • Datum uitgifte:01 apr 2005
  • Grootte:3,40 MB
  • Bestand:PDF
  • Druk:1
  • Artikelnummer:D05-01

Deze publicatie is niet langer als drukwerk te bestellen. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Grondwerk en funderingen.


De controle van verdichte grond bij wegfunderingen is vaak een tijdrovende en gecompliceerde aangelegenheid. Ondiepe sonderingen kunnen uitkomst bieden voor de traditionele verdichtingscontrole. De mogelijkheden van deze snelle en praktische methode staan in het rapport op een rij.

Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
Samenvatting
Summary
1 Inleiding
2 Ondiepe sonderingen in zand
3 Principe van de meetmethode
4 State-of-the art
5 Resultaten van experimentele onderzoekingen
Laboratoriumonderzoek
Proefvakonderzoek
Correlatie tussen gradiënt van de conusweerstand en dichtheid in het veld
6 Verdichtingscontrole via handsonderingen
Afleiding opleveringsvoorschrift
Globale beoordeling proefvakken
Conclusies
Literatuur
Bijlagen
I Begrippen
II Conceptregelgeving voor de verdichtingscontrole via handsonderingen
III Beoordeling van de verdichting op basis van de gradiënt van de
conusweerstand zonder laboratoriumproeven