Onderbrekingen in (vliegveld)verhardingen

  • Productgroep:Download / Rapport
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Infrastructuur
  • Datum uitgifte:01 sep 2004
  • Grootte:2,95 MB
  • Bestand:PDF
  • Druk:1
  • Artikelnummer:D04-10

Let op: deze publicatie is vanaf nu opgenomen in het Kennispakket Vliegveldverhardingen.

Dit rapport gaat in op de vraag in hoeverre het mogelijk is onderbrekingen in de constructie op vliegvelden toe te passen. Bijvoorbeeld voor energiewinsystemen. U leest waarop u moet letten bij het kiezen uit verschillende systemen. Het rapport is een vervolg op CROW-rapport D03-07 ‘Onderbrekingen in (vliegveld)verhardingen – Fase 1 Inventariserend onderzoek’.

Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
CROW
1 Inleiding
1.1 Aanleiding onderzoek
1.2 Onderzoeksopzet
1.3 Indeling rapport
2 Risicoanalyse
2.1 Inleiding
2.2 Brainstormsessie
2.2.1 Samenstelling team
2.3 Systeem
2.3.1 Doel
2.3.2 Omschrijving
2.3.3 Subsystemen
2.4 Indeling voor de kansen en gevolgen
2.5 Bepaling van de risico’s
2.6 Resultaten
2.7 Evaluatie
3 Belastingkarakteristieken
3.1 Vliegtuigtypen
3.2 Temperatuurverdelingen
4 Constructiegegevens
4.1 Opbouw van mogelijke verhardingsconstructies
4.2 Asfaltbeton
4.3 Cementbeton
5 Voorstudie: bepaling van de vorm en de dimensies van het 3D model
5.1 Bepaling van de breedte en de hoogte van het model
5.2 Bepaling van de benodigde fijnheid van het elementennet
5.3 Verificatie resultaten 3D eindige elementenmodel
6 Opzet rekenonderzoek
6.1 Algemeen
6.2 Modellering
6.2.1 Geometrie
6.2.2 Eindige elementenmodellering
6.2.3 Randvoorwaarden
6.3 Belastingen
6.3.1 Wielbelasting
6.3.2 Temperatuur
6.4 Materiaaleigenschappen
6.4.1 Asfalt
6.4.2 Beton
6.4.3 Vloeistof voerende laag
6.4.4 Overige lagen
6.5 Aanvullende berekeningen
6.6 Uitgevoerde berekeningen
7 Berekeningsresultaten
7.1 Wijze van presentatie
7.2 Vergelijking van de resultaten van de modellering met één wiel vs. zes wielen
7.3 Basisconstructie I
7.4 Basisconstructie II
7.5 Basisconstructie III
7.6 Basisconstructie IV
7.7 Betonnen verhardingsconstructies (Basisconstructie I en II)
8 Gevoeligheidsanalyse
8.1 Algemeen
8.2 Belasting
8.2.1 Principe van St Venant
8.2.2 F15 versus Boeing 777
8.2.3 Remkracht
8.3 Cohesie, hoek van inwendige wrijving, temperatuur en frequentie en veroudering
9 Conclusies en aanbevelingen
9.1 Conclusies
9.2 Aanbevelingen
9.3 Algemeen
10 Leveranciersonafhankelijke checklist voor asfalt en beton
10.1 Specificatie van het systeem
10.2 Dimensioneringsdata
10.2.1 Algemeen en modellering
10.2.2 Belasting
10.3 Beheeraspecten
Referenties
Bijlage 1 Overzicht vliegtuigbelastingen
Bijlage 2 Overzicht toegepaste eindige elementen modellen
Bijlage 3 Tabellen risicoanalyse