Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering Werk in Uitvoering 96a/96b

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer, Werk en Veiligheid
  • Datum uitgifte:01 nov 2005
  • Aantal pagina's:156
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 467 6
  • Artikelnummer:976(96A/96B)

Bent u verantwoordelijk voor het omleiden van de weggebruiker? De CROW-publicatie ‘Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering’ beschrijft de systemen voor gedeeltelijke en volledige omleidingen. U vindt bijvoorbeeld informatie voor het omleiden van vrachtverkeer of het omleiden van alleen het doorgaande verkeer.

Prijs per stuk: € 69,00
Excl. 6% BTW

Daarnaast is aandacht voor het omleiden van fietsverkeer en openbaar vervoer. Ook de consequenties voor bedrijven en omwonenden komen aan bod. Verder vindt u informatie over de bebakening en bebording die u kunt gebruiken.

Errata
Woord vooraf
1 Inleiding
1.1 Herziening van de richtlijnen
1.2 Opbouw richtlijnen
1.3 Opbouw van het deel Omleidingen & Tijdelijke bewegwijzering
1.4 Algemeen kader en afbakening
1.4.1 Werkingskader
1.4.2 Standaardmaatregelen
1.4.3 Gebruikers
2 Omleidingen & Tijdelijke bewegwijzering
2.1 Omleidingen
2.3 Tijdelijke bewegwijzering
3 Voorbereiding
3.1 Inleiding
3.2 Voorbereidingsproces
3.3 Stap 1: Opstarten project
3.4 Stap 2: Bepalen beleidsuitgangspunten
3.5 Stap 3: Ontwikkelen oplossingsrichtingen
3.6 Stap 4: Bepalen referentiekaders
3.7 Stap 5: Omleidingsroute
3.8 Stap 6: Beschrijven weg- en verkeerskenmerken
3.9 Stap 7: Toetsen op knelpunten
3.10 Stap 8: Bepalen standaardmaatregelen
3.11 Stap 9: Uitwerken maatregelen
4 Informatiesystematiek
4.1 Inleiding
4.2 Indeling in omleidingen
4.3 Aanduidingsystematiek van de omleidingen
4.4 Omleidingen op stroomwegen
4.5 Omleidingen op gebiedsontsluitingswegen
4.6 Omleidingen op erftoegangswegen
4.7 Omleidingen op (brom)fiets- en voetpaden
4.8 Wegcategorieën en wegtypen
5 Specificaties
5.1 Inleiding
5.2 Algemene eisen
5.3 Opvallendheid
5.4 Zichtbaarheid en leesbaarheid
5.5 Lettertype en letterhoogte
5.6 Verkleinen van tekst en gebruik van afkortingen
5.7 Tijd- en tijdsduuraanduidingen
5.8 Pijlfiguraties
5.9 Weg- en routenummers
5.10 Symbolen
5.11 Plaats van de tijdelijke aanduidingen in/op permanente borden
5.12 Plaats van tijdelijke borden ten opzichte van de rijbaan
5.13 Uitvoering tijdelijke aanduidingen met plaats- of objectnaam en tijdelijke
informatieborden
5.14 Uitvoering tijdelijke aanduidingen met nummer of hoofdletter
5.15 Uitvoering tijdelijke aanduidingen met alleen pijlfiguratie
5.16 Afkruisen van borden en bestemmingen
6 Maatregelfiguren en tabellen
7 Voorbeelden maatregelfiguren
Bijlagen
I Figuratie en afmetingen pijlen
II Veelgebruikte symbolen
III Detailmaatvoering borden met namen of tekst
IV Detailmaatvoering borden met nummers of hoofdletters
V Omleidingsborden
Literatuur