Gerelateerd


Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering

Werk in Uitvoering 96a/96b

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-11-2005
 • Aantal pagina's:156
 • Druk:1
 • ISBN:90 6628 467 6
 • Artikelnummer:976(96A/96B)
 • Thema: Tijdelijke bewegwijzering, Verkeersmaatregelen

Bent u verantwoordelijk voor het omleiden van de weggebruiker? De CROW-publicatie ‘Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering’ beschrijft de systemen voor gedeeltelijke en volledige omleidingen. U vindt bijvoorbeeld informatie voor het omleiden van vrachtverkeer of het omleiden van alleen het doorgaande verkeer.

 
€ 76,00
excl. 9% btw
 • Daarnaast is aandacht voor het omleiden van fietsverkeer en openbaar vervoer. Ook de consequenties voor bedrijven en omwonenden komen aan bod. Verder vindt u informatie over de bebakening en bebording die u kunt gebruiken.

  Errata

  Download errata

 • Woord vooraf
  1 Inleiding
  1.1 Herziening van de richtlijnen
  1.2 Opbouw richtlijnen
  1.3 Opbouw van het deel Omleidingen & Tijdelijke bewegwijzering
  1.4 Algemeen kader en afbakening
  1.4.1 Werkingskader
  1.4.2 Standaardmaatregelen
  1.4.3 Gebruikers
  2 Omleidingen & Tijdelijke bewegwijzering
  2.1 Omleidingen
  2.3 Tijdelijke bewegwijzering
  3 Voorbereiding
  3.1 Inleiding
  3.2 Voorbereidingsproces
  3.3 Stap 1: Opstarten project
  3.4 Stap 2: Bepalen beleidsuitgangspunten
  3.5 Stap 3: Ontwikkelen oplossingsrichtingen
  3.6 Stap 4: Bepalen referentiekaders
  3.7 Stap 5: Omleidingsroute
  3.8 Stap 6: Beschrijven weg- en verkeerskenmerken
  3.9 Stap 7: Toetsen op knelpunten
  3.10 Stap 8: Bepalen standaardmaatregelen
  3.11 Stap 9: Uitwerken maatregelen
  4 Informatiesystematiek
  4.1 Inleiding
  4.2 Indeling in omleidingen
  4.3 Aanduidingsystematiek van de omleidingen
  4.4 Omleidingen op stroomwegen
  4.5 Omleidingen op gebiedsontsluitingswegen
  4.6 Omleidingen op erftoegangswegen
  4.7 Omleidingen op (brom)fiets- en voetpaden
  4.8 Wegcategorieën en wegtypen
  5 Specificaties
  5.1 Inleiding
  5.2 Algemene eisen
  5.3 Opvallendheid
  5.4 Zichtbaarheid en leesbaarheid
  5.5 Lettertype en letterhoogte
  5.6 Verkleinen van tekst en gebruik van afkortingen
  5.7 Tijd- en tijdsduuraanduidingen
  5.8 Pijlfiguraties
  5.9 Weg- en routenummers
  5.10 Symbolen
  5.11 Plaats van de tijdelijke aanduidingen in/op permanente borden
  5.12 Plaats van tijdelijke borden ten opzichte van de rijbaan
  5.13 Uitvoering tijdelijke aanduidingen met plaats- of objectnaam en tijdelijke
  informatieborden
  5.14 Uitvoering tijdelijke aanduidingen met nummer of hoofdletter
  5.15 Uitvoering tijdelijke aanduidingen met alleen pijlfiguratie
  5.16 Afkruisen van borden en bestemmingen
  6 Maatregelfiguren en tabellen
  7 Voorbeelden maatregelfiguren
  Bijlagen
  I Figuratie en afmetingen pijlen
  II Veelgebruikte symbolen
  III Detailmaatvoering borden met namen of tekst
  IV Detailmaatvoering borden met nummers of hoofdletters
  V Omleidingsborden
  Literatuur
Scroll naar boven