CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Gerelateerd


Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering

Werk in Uitvoering 96a/96b

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-11-2005
 • Aantal pagina's:156
 • Druk:1
 • ISBN:90 6628 467 6
 • Artikelnummer:976(96A/96B)
 • Thema: Tijdelijke bewegwijzering, Verkeersmaatregelen

Deze publicatie uit 2005 is vervallen. De relevante onderdelen van deze publicatie zijn opgenomen in de vernieuwde publicaties Werk in Uitvoering (juli 2020)

 
€ 80,00
excl. 9% btw
 • De CROW-publicatie ’Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering’ (publicatie 976) beschreef de systemen voor gedeeltelijke en volledige omleidingen op (niet) autosnelwegen. Deze publicatie is per 1 juli 2020 komen te vervallen en niet meer bestelbaar.
   
  Waarom is het deel ‘Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering’ komen te vervallen?
   
  Wat zijn de belangrijkste wijzingen in de vernieuwde publicaties over omleidingen?
   
  Zijn de Standaardfiguren voor de omleidingen gehandhaafd in de nieuwe richtlijnen (juli 2020)?
   

  Errata

  Download errata

 • Woord vooraf
  1 Inleiding
  1.1 Herziening van de richtlijnen
  1.2 Opbouw richtlijnen
  1.3 Opbouw van het deel Omleidingen & Tijdelijke bewegwijzering
  1.4 Algemeen kader en afbakening
  1.4.1 Werkingskader
  1.4.2 Standaardmaatregelen
  1.4.3 Gebruikers
  2 Omleidingen & Tijdelijke bewegwijzering
  2.1 Omleidingen
  2.3 Tijdelijke bewegwijzering
  3 Voorbereiding
  3.1 Inleiding
  3.2 Voorbereidingsproces
  3.3 Stap 1: Opstarten project
  3.4 Stap 2: Bepalen beleidsuitgangspunten
  3.5 Stap 3: Ontwikkelen oplossingsrichtingen
  3.6 Stap 4: Bepalen referentiekaders
  3.7 Stap 5: Omleidingsroute
  3.8 Stap 6: Beschrijven weg- en verkeerskenmerken
  3.9 Stap 7: Toetsen op knelpunten
  3.10 Stap 8: Bepalen standaardmaatregelen
  3.11 Stap 9: Uitwerken maatregelen
  4 Informatiesystematiek
  4.1 Inleiding
  4.2 Indeling in omleidingen
  4.3 Aanduidingsystematiek van de omleidingen
  4.4 Omleidingen op stroomwegen
  4.5 Omleidingen op gebiedsontsluitingswegen
  4.6 Omleidingen op erftoegangswegen
  4.7 Omleidingen op (brom)fiets- en voetpaden
  4.8 Wegcategorieën en wegtypen
  5 Specificaties
  5.1 Inleiding
  5.2 Algemene eisen
  5.3 Opvallendheid
  5.4 Zichtbaarheid en leesbaarheid
  5.5 Lettertype en letterhoogte
  5.6 Verkleinen van tekst en gebruik van afkortingen
  5.7 Tijd- en tijdsduuraanduidingen
  5.8 Pijlfiguraties
  5.9 Weg- en routenummers
  5.10 Symbolen
  5.11 Plaats van de tijdelijke aanduidingen in/op permanente borden
  5.12 Plaats van tijdelijke borden ten opzichte van de rijbaan
  5.13 Uitvoering tijdelijke aanduidingen met plaats- of objectnaam en tijdelijke
  informatieborden
  5.14 Uitvoering tijdelijke aanduidingen met nummer of hoofdletter
  5.15 Uitvoering tijdelijke aanduidingen met alleen pijlfiguratie
  5.16 Afkruisen van borden en bestemmingen
  6 Maatregelfiguren en tabellen
  7 Voorbeelden maatregelfiguren
  Bijlagen
  I Figuratie en afmetingen pijlen
  II Veelgebruikte symbolen
  III Detailmaatvoering borden met namen of tekst
  IV Detailmaatvoering borden met nummers of hoofdletters
  V Omleidingsborden
  Literatuur
Scroll naar boven