Normenoverzicht GWW 2008-9

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Datum uitgifte:01 dec 2008
  • Aantal pagina's:379
  • Grootte:1,55 MB
  • Bestand:PDF
  • Druk:1
  • Artikelnummer:D444A
Prijs per stuk: Gratis

Het Normenoverzicht GWW 2008-9 biedt een overzicht van de NEN-normen die van toepassing zijn in de grond-, water- en wegenbouw (gww). Gebruik het overzicht om eenvoudig de specificaties van de normen op te zoeken op de website van de NEN. Bij gebruik van de RAW-systematiek zijn de normen uit dit overzicht automatisch van kracht binnen het bestek.

Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
01.040.13 Milieu en gezondheidsbescherming. Veiligheid (Woordenlijsten)
01.040.19 Beproeving (Woordenlijsten)
01.040.45 Spoorwegen (Woordenlijsten)
01.040.79 Houttechnologie (Woordenlijsten)
01.040.91 Bouw en bouwmaterialen (Woordenlijsten)
01.040.93 Civiele techniek (Woordenlijsten)
01.060 Grootheden en eenheden
01.100.01 Technische tekeningen, algemeen
01.100.30 Bouwkundige tekeningen
03.120.10 Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging
07.040 Sterrenkunde. Landmeetkunde. Geografie
13.020.01 Milieu en milieubescherming, algemeen
13.020.10 Milieubeheer
13.020.50 Milieukeur
13.030.01 Afvalstoffen, algemeen
13.030.10 Vaste afvalstoffen
13.030.20 Vloeibare afvalstoffen. Slib
13.030.30 Bijzondere afvalstoffen
13.030.40 Installaties en apparatuur voor afvalverwijdering en -behandeling
13.030.50 Hergebruik
13.060.30 Afvalwater
13.060.01 Waterkwaliteit, algemeen
13.060.10 Water van natuurlijke oorsprong
13.060.20 Drinkwater
13.060.25 Water voor industrieel gebruik
13.060.30 Afvalwater
13.060.45 Onderzoek van water, algemeen
13.060.50 Onderzoek van water. Chemische eigenschappen
13.060.60 Onderzoek van water. Fysische eigenschappen
13.060.70 Onderzoek van water. Biologische eigenschappen
13.060.99 Waterkwaliteit, overige
13.080.99 Bodemkwaliteit, overige
13.080.01 Bodemkwaliteit en bodemkunde, algemeen
13.080.05 Bodemonderzoek, algemeen
13.080.10 Bodem. Chemische eigenschappen
13.080.20 Bodem. Fysische eigenschappen
13.080.30 Bodem. Biologische eigenschappen
13.080.40 Bodem. Hydrologische eigenschappen
13.080.99 Bodemkwaliteit, overige
13.220.01 Bescherming tegen brand, algemeen
13.220.10 Bestrijden van brand
13.220.20 Brandbescherming
13.220.50 Brandwerendheid van bouwmaterialen en bouwdelen
13.310 Bescherming tegen criminaliteit
13.320 Alarm- en waarschuwingssystemen
17.120.10 Debiet in gesloten leidingen
17.120.01 Debietmeting van fluïda, algemeen
17.120.10 Debiet in gesloten leidingen
17.120.20 Debiet in open kanalen
23.040.99 Toebehoren voor pijpleidingen, overige
23.040.01 Pijpleidingen en toebehoren, algemeen
23.040.10 Stalen en ijzeren pijpleidingen
23.040.15 Pijpleidingen van non-ferro metalen
23.040.20 Pijpleidingen van kunststof
23.040.40 Metalen hulpstukken
23.040.45 Hulpstukken van kunststof
23.040.50 Pijpleidingen en hulpstukken van andere materialen
23.040.60 Flenzen, koppelingen en verbindingen
23.040.70 Slangen en slangsamenstellen
23.040.80 Afdichtingen voor pijpleidingen en slangsamenstellen
23.040.99 Toebehoren voor pijpleidingen, overige
23.060.01 Afsluiters, algemeen
23.060.01 Afsluiters, algemeen
23.060.10 Klepafsluiters
23.060.20 Kogel- en plugafsluiters
23.060.30 Schuifafsluiters
23.060.40 Drukregelaars
23.060.50 Terugslagkleppen
23.060.99 Afsluiters, overige
29.060.01 Elektrische draad en kabels, algemeen
29.060.20 Kabels
33.060.40 Kabeldistributiesystemen
33.180.20 Voorzieningen voor onderlinge verbinding met optische vezels
33.180.01 Communicatiesystemen met optische vezels, algemeen
33.180.10 Vezels en kabels
33.180.20 Voorzieningen voor onderlinge verbinding met optische vezels
33.180.30 Optische versterkers
33.180.99 Optische vezelapparatuur, overige
45.080 Rails en spoorwegonderdelen
59.080.70 Geotextiel
65.020.01 Land- en bosbouw, algemeen
65.020.40 Landschapsordening en bosbouw
65.080 Meststoffen
65.100.01 Pesticiden en andere landbouwfarmaceutische producten, algemeen
65.100.01 Pesticiden en andere landbouwfarmaceutische producten, algemeen
65.145 Jacht
71.100.50 Houtbeschermingsmiddelen
75.140 Was, bitumenproducten en andere aardolieproducten
77.040.10 Mechanische beproeving van metalen
77.080.20 Staal
77.140.20 Corrosievast staal
79.020 Houttechnologie
79.040 Hout, houtblokken, rondhout en gezaagd hout
87.060.20 Bindmiddelen
91.010.10 Wetgeving
91.080.20 Houtconstructies
91.080.01 Bouwconstructies, algemeen
91.080.10-20 Aluminiumconstructies
91.080.10-10 Staalconstructies
91.080.10-20 Aluminiumconstructies
91.080.20 Houtconstructies
91.080.30 Metselwerkconstructies
91.080.40 Betonconstructies
91.090 Terreinvoorzieningen
91.100.50 Bindmiddelen. Afdichtingsmaterialen
91.100.01 Bouwmaterialen, algemeen
91.100.10 Cement. Gips. Kalk. Mortel
91.100.15 Minerale materialen en producten
91.100.25 Terracotta bouwproducten
91.100.30 Beton en betonproducten
91.100.40 Producten van vezelcement
91.100.50 Bindmiddelen. Afdichtingsmaterialen
91.100.60 Warmte- en geluidisolatiematerialen
91.100.99 Bouwmaterialen, overige
91.140.50 Elektriciteitsvoorziening
91.140.60 Drinkwatervoorziening
91.140.80 Binnenriolering
91.200 Bouwtechniek
91.220 Bouwwerktuigen
93.010 Civiele techniek, algemeen
93.020 Grondwerken. Uitgravingen. Funderingen. Ondergrondse werken
93.025 Watertransportsystemen buiten gebouwen
93.030 Buitenriolering
93.040 Bruggenbouw
93.060 Tunnelbouw
93.080.40 Straatverlichting en aanverwante apparatuur
93.080.01 Wegenbouwkunde, algemeen
93.080.10 Wegenbouw
93.080.20 Wegenbouwmaterialen
93.080.30 Weguitrusting en -installaties
93.080.40 Straatverlichting en aanverwante apparatuur
93.100 Spoorwegbouw
93.120 Bouw van luchthavens
93.140 Bouw van kanalen, havens en dijken
93.160 Waterbouw
97.200.40 Speelterreinen
97.220.10 Sportfaciliteiten
97.220.30 Zaalsportuitrusting