Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Normenoverzicht GWW 2008-9

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:01-12-2008
 • Aantal pagina's:379
 • Grootte:1,55 MB
 • Bestand:PDF
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D444A
 • Thema: RAW
 
Gratis
 • Het Normenoverzicht GWW 2008-9 biedt een overzicht van de NEN-normen die van toepassing zijn in de grond-, water- en wegenbouw (gww). Gebruik het overzicht om eenvoudig de specificaties van de normen op te zoeken op de website van de NEN. Bij gebruik van de RAW-systematiek zijn de normen uit dit overzicht automatisch van kracht binnen het bestek.

  Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
 • 01.040.13 Milieu en gezondheidsbescherming. Veiligheid (Woordenlijsten)
  01.040.19 Beproeving (Woordenlijsten)
  01.040.45 Spoorwegen (Woordenlijsten)
  01.040.79 Houttechnologie (Woordenlijsten)
  01.040.91 Bouw en bouwmaterialen (Woordenlijsten)
  01.040.93 Civiele techniek (Woordenlijsten)
  01.060 Grootheden en eenheden
  01.100.01 Technische tekeningen, algemeen
  01.100.30 Bouwkundige tekeningen
  03.120.10 Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging
  07.040 Sterrenkunde. Landmeetkunde. Geografie
  13.020.01 Milieu en milieubescherming, algemeen
  13.020.10 Milieubeheer
  13.020.50 Milieukeur
  13.030.01 Afvalstoffen, algemeen
  13.030.10 Vaste afvalstoffen
  13.030.20 Vloeibare afvalstoffen. Slib
  13.030.30 Bijzondere afvalstoffen
  13.030.40 Installaties en apparatuur voor afvalverwijdering en -behandeling
  13.030.50 Hergebruik
  13.060.30 Afvalwater
  13.060.01 Waterkwaliteit, algemeen
  13.060.10 Water van natuurlijke oorsprong
  13.060.20 Drinkwater
  13.060.25 Water voor industrieel gebruik
  13.060.30 Afvalwater
  13.060.45 Onderzoek van water, algemeen
  13.060.50 Onderzoek van water. Chemische eigenschappen
  13.060.60 Onderzoek van water. Fysische eigenschappen
  13.060.70 Onderzoek van water. Biologische eigenschappen
  13.060.99 Waterkwaliteit, overige
  13.080.99 Bodemkwaliteit, overige
  13.080.01 Bodemkwaliteit en bodemkunde, algemeen
  13.080.05 Bodemonderzoek, algemeen
  13.080.10 Bodem. Chemische eigenschappen
  13.080.20 Bodem. Fysische eigenschappen
  13.080.30 Bodem. Biologische eigenschappen
  13.080.40 Bodem. Hydrologische eigenschappen
  13.080.99 Bodemkwaliteit, overige
  13.220.01 Bescherming tegen brand, algemeen
  13.220.10 Bestrijden van brand
  13.220.20 Brandbescherming
  13.220.50 Brandwerendheid van bouwmaterialen en bouwdelen
  13.310 Bescherming tegen criminaliteit
  13.320 Alarm- en waarschuwingssystemen
  17.120.10 Debiet in gesloten leidingen
  17.120.01 Debietmeting van fluïda, algemeen
  17.120.10 Debiet in gesloten leidingen
  17.120.20 Debiet in open kanalen
  23.040.99 Toebehoren voor pijpleidingen, overige
  23.040.01 Pijpleidingen en toebehoren, algemeen
  23.040.10 Stalen en ijzeren pijpleidingen
  23.040.15 Pijpleidingen van non-ferro metalen
  23.040.20 Pijpleidingen van kunststof
  23.040.40 Metalen hulpstukken
  23.040.45 Hulpstukken van kunststof
  23.040.50 Pijpleidingen en hulpstukken van andere materialen
  23.040.60 Flenzen, koppelingen en verbindingen
  23.040.70 Slangen en slangsamenstellen
  23.040.80 Afdichtingen voor pijpleidingen en slangsamenstellen
  23.040.99 Toebehoren voor pijpleidingen, overige
  23.060.01 Afsluiters, algemeen
  23.060.01 Afsluiters, algemeen
  23.060.10 Klepafsluiters
  23.060.20 Kogel- en plugafsluiters
  23.060.30 Schuifafsluiters
  23.060.40 Drukregelaars
  23.060.50 Terugslagkleppen
  23.060.99 Afsluiters, overige
  29.060.01 Elektrische draad en kabels, algemeen
  29.060.20 Kabels
  33.060.40 Kabeldistributiesystemen
  33.180.20 Voorzieningen voor onderlinge verbinding met optische vezels
  33.180.01 Communicatiesystemen met optische vezels, algemeen
  33.180.10 Vezels en kabels
  33.180.20 Voorzieningen voor onderlinge verbinding met optische vezels
  33.180.30 Optische versterkers
  33.180.99 Optische vezelapparatuur, overige
  45.080 Rails en spoorwegonderdelen
  59.080.70 Geotextiel
  65.020.01 Land- en bosbouw, algemeen
  65.020.40 Landschapsordening en bosbouw
  65.080 Meststoffen
  65.100.01 Pesticiden en andere landbouwfarmaceutische producten, algemeen
  65.100.01 Pesticiden en andere landbouwfarmaceutische producten, algemeen
  65.145 Jacht
  71.100.50 Houtbeschermingsmiddelen
  75.140 Was, bitumenproducten en andere aardolieproducten
  77.040.10 Mechanische beproeving van metalen
  77.080.20 Staal
  77.140.20 Corrosievast staal
  79.020 Houttechnologie
  79.040 Hout, houtblokken, rondhout en gezaagd hout
  87.060.20 Bindmiddelen
  91.010.10 Wetgeving
  91.080.20 Houtconstructies
  91.080.01 Bouwconstructies, algemeen
  91.080.10-20 Aluminiumconstructies
  91.080.10-10 Staalconstructies
  91.080.10-20 Aluminiumconstructies
  91.080.20 Houtconstructies
  91.080.30 Metselwerkconstructies
  91.080.40 Betonconstructies
  91.090 Terreinvoorzieningen
  91.100.50 Bindmiddelen. Afdichtingsmaterialen
  91.100.01 Bouwmaterialen, algemeen
  91.100.10 Cement. Gips. Kalk. Mortel
  91.100.15 Minerale materialen en producten
  91.100.25 Terracotta bouwproducten
  91.100.30 Beton en betonproducten
  91.100.40 Producten van vezelcement
  91.100.50 Bindmiddelen. Afdichtingsmaterialen
  91.100.60 Warmte- en geluidisolatiematerialen
  91.100.99 Bouwmaterialen, overige
  91.140.50 Elektriciteitsvoorziening
  91.140.60 Drinkwatervoorziening
  91.140.80 Binnenriolering
  91.200 Bouwtechniek
  91.220 Bouwwerktuigen
  93.010 Civiele techniek, algemeen
  93.020 Grondwerken. Uitgravingen. Funderingen. Ondergrondse werken
  93.025 Watertransportsystemen buiten gebouwen
  93.030 Buitenriolering
  93.040 Bruggenbouw
  93.060 Tunnelbouw
  93.080.40 Straatverlichting en aanverwante apparatuur
  93.080.01 Wegenbouwkunde, algemeen
  93.080.10 Wegenbouw
  93.080.20 Wegenbouwmaterialen
  93.080.30 Weguitrusting en -installaties
  93.080.40 Straatverlichting en aanverwante apparatuur
  93.100 Spoorwegbouw
  93.120 Bouw van luchthavens
  93.140 Bouw van kanalen, havens en dijken
  93.160 Waterbouw
  97.200.40 Speelterreinen
  97.220.10 Sportfaciliteiten
  97.220.30 Zaalsportuitrusting
Scroll naar boven