Nieuwe wegen, nieuwe kansen Probabilistiek in de wegenbouw

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur
  • Datum uitgifte:15 okt 2007
  • Aantal pagina's:64
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 500 2
  • Artikelnummer:252

Een probabilistische benadering geeft inzicht in de kansen en risico’s van keuzes die u maakt. Eenvoudige voorbeelden maken duidelijk wat mogelijk is met probabilistiek in de wegenbouw. Berekeningsresultaten geven aan wat een bepaalde keuze betekent voor het gebruik van een weg of een vliegveld. Bijvoorbeeld welke invloed materialen en wegconstructies hebben op de levensduur van een weg.
Samenvatting
Inleiding
Algemeen
Doelstelling
Structuur van deze publicatie
1 Terminologie
2 Probabilistiek en risicoanalyse
2.1 Algemeen
2.2 Risico
2.2.1 Definitie
2.2.2 Structuur in kwalitatieve analyse
2.2.3 Kwantificering
2.2.4 Risicoprofiel en evaluatie
2.3 Gereedschappen
2.3.1 Bijdrage aan spreiding per variabele
2.3.2 Samengestelde verdelingen
2.3.3 Covariantie
3 Voorbeelden
3.1 Voorbeeld asfaltweg
3.1.1 Inleiding
3.1.2 Vermoeiing van een asfaltverharding
3.1.3 Rek in de asfaltlaag
3.1.4 Vermoeiingseigenschappen
3.1.5 Evaluatie
3.2 Voorbeeld startbaan
3.2.1 Algemeen
3.2.2 Ontwerp
3.2.3 Aanlegkosten
3.2.4 Evaluatie alternatieven
3.2.5 Evaluatie
3.3 Voorbeeld zetting
3.3.1 Inleiding
3.3.2 Theorie van berekeningen van grootte en spreiding van zetting
3.3.3 Simulatie van de onvlakheid van een wegprofiel
3.3.4 Zetting en langsvlakheid
3.3.5 Evaluatie
4 Nabespreking
Literatuur
Bijlagen:
Bijlage I Symbolenlijst
Bijlage II Detailberekeningen voorbeeld asfaltweg
Bijlage III Detailberekeningen voorbeeld vliegveld