Module Slappe bodem Beheerkosten openbare ruimte

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte
  • Datum uitgifte:01 jul 2008
  • Aantal pagina's:20
  • Druk:1
  • Artikelnummer:145-6

CROW-publicatie 145 ‘Beheerkosten openbare ruimte’ is uitgebreid met deze extra module. Hierin vindt u berekeningen en uitgangspunten om de beheerkosten te berekenen voor gebieden met slappe bodems. De module sluit zoveel mogelijk aan bij de uitgangspunten zoals die bij het Beheerkostenmodel 2004 gehanteerd zijn. U kunt de module alleen in combinatie met de bijbehorende cd-rom verkrijgen. Ook die is aangepast.
1 Inleiding
2 Slappe bodems
3 Weginfrastructuur
4 Openbare verlichting
5 Verkeersregelinstallaties
6 Waterinfrastructuur
7 Groen en groenmeubilair
Literatuur
Bijlagen
I Geologische kaart met ondergrondsoorten
II Koppeling kwaliteitsniveaus
III Strategie onderdeel weginfrastructuur
IV Kosten voor klein onderhoud per vierkante meter
V Vervanging versus hergebruik fundering
VI Kosten verkeersmaatregelen per vierkante meter
VII Eenheidsprijzen (prijspeil 2001), kale kostprijzen