Model Informatieprofiel Openbaar Vervoer (MIPOV) - Addendum

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Auteur:Luc van Wijngaarden en Henk-Wim van Twillert
  • Datum uitgifte:18 okt 2011
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D12056

In aanvulling op het MIPOV2008 is in opdracht van het KpVV een addendum opgesteld waarin een antwoord wordt gegeven op monitorvragen die zich aandienden na de invoering van de OV-chipkaart. Zoals vragen over de registratie van papieren vervoerbewijzen, over incomplete transacties met de OV-chipkaart en over definitiekwesties.

Prijs per stuk: Gratis

Dit addendum draagt bij aan verdere verbetering en uniformering van de informatieverstrekking tussen vervoerders en ov-autoriteiten. Het is opgesteld door bureau Zight en is tot stand gekomen na gesprekken met vertegenwoordigers van Connexxion, Arriva, RET en GVB. Het rusultaat is met hen en met vertegenwoordigers van IPO en SkVV besproken.