Mobiliteitsmanagement en luchtkwaliteit

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:09 dec 2011
  • Aantal pagina's:80
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 598 9
  • Artikelnummer:218S
Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW

Mobiliteitsmanagement omvat een breed pakket aan maatregelen die gericht zijn op het organiseren van slim reizen. Door het autogebruik te beperken en in te zetten op alternatieven verbetert u de bereikbaarheid. Ook liggen er kansen voor luchtkwaliteit. Centraal in deze publicatie staan vijftien maatregelen die u als gemeente kunt nemen en die een positief effect hebben op de luchtkwaliteit.
Samenvatting
1 Mobiliteitsmanagement en luchtkwaliteit in het kort
1.1 Achtergrond
1.2 Mobiliteitsmanagement
1.3 Mobiliteitsmanagement inzetten voor luchtkwaliteit?
1.3.1 Effecten van mobiliteitsmanagement
1.4 Doel en doelgroep
2 De luchtkwaliteitsproblematiek kort toegelicht
2.1 Eisen aan de luchtkwaliteit
2.2 Focus op verkeersmaatregelen
2.3 Het Solve-programma
3 Werken met mobiliteitsmanagement
3.1 Uitgangspunten bij mobiliteitsmanagement
3.2 In welke situaties heeft mobiliteitsmanagement effect?
3.3 Mobiliteitsmanagementmaatregelen
4 Effecten van mobiliteitsmanagement op de luchtkwaliteit
4.1 Werkwijze
4.1.1 Systematiek
4.1.2 Bepaling van de gedragseffecten
4.1.3 Bepaling van de verkeerseffecten
4.1.4 Bepaling van luchtkwaliteitseffecten
4.2 Luchtkwaliteitseffecten van solitaire maatregelen
4.3 Opstellen maatregelenpakket
5 Implementeren en uitwerken van mobiliteitsmanagement
5.1 Stimuleren slim reizen
5.1.1 Stimuleren op individueel niveau
5.1.2 De zeven stappen van slim reizen
5.2 Een brug slaan tussen mobiliteitsmanagement en luchtkwaliteit
5.3 Overgaan tot actie?
5.4 Monitoren en evalueren
Literatuur en websites
Bijlagen
I Toelichting op het Solve-programma
II Toelichting op effectberekening
III Factsheets IV MON-databerekeningen
V Overzicht van maatregelen voor mobiliteitsmanagement