Mechanisch aanbrengen elementenverharding Verantwoorde afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Werk en Veiligheid
  • Datum uitgifte:15 jan 2010
  • Aantal pagina's:72
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 543 9
  • Artikelnummer:282

Deze publicatie is vervangen door CROW-publicatie 324 ‘Verantwoord aanbrengen elementenverharding – afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk’. Deze publicatie wordt ook online aangeboden in Kennismodule Verantwoord aanbrengen elementenverharding.

Neem nu een abonnement op deze kennismodule.
Samenvatting
Inleiding
1 Mechanisch aanbrengen
1.1 Ontwerpkeuzes
1.2 Ketenproces
1.3 Resterend handwerk bij mechanisch verwerken
1.4 Essentiële factoren
2 Toepassing van het afwegingskader
2.1 Bewezen beschikbare technieken
2.2 Afwegingskader
2.3 Uitgangspunten vaststellen, vastleggen en doorgeven
3 Handmatig werk
3.1 Onderzoek naar gezond handmatig werk
3.2 Toepassing onderzoeksresultaten bij projecten
4 Overeenkomsten en samenwerking
4.1 Communicatie in de keten: het straatwerkplan
4.2 Borging in de praktijk
4.3 Onderhoudstermijn
Literatuur en websites
Bijlagen
I Matrix aanbrengen elementenverharding
II Achtergronden wettelijk kader
III Voorbeelden van aanlevering mechanische pakketten
IV RAW-teksten
V Model straatwerkplan
VI Model logboek bestratingswerk
VII Praktijkonderzoek
VIII Literatuuronderzoek