Maatregelen voor een schonere lucht

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 dec 2005
  • Aantal pagina's:104
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 468 4
  • Artikelnummer:218B
Prijs per stuk: € 59,00
Excl. 6% BTW

In deze publicatie vindt u negentien lokale verkeersmaatregelen om de luchtkwaliteitsproblematiek aan te pakken. De publicatie laat zien welk effect de maatregelen hebben, hoe de maatregelen werken en hoe u ermee moet omgaan. Ook is aandacht voor de neveneffecten, de indirecte effecten en de verdeling van de kosten en de baten. De geselecteerde maatregelen geven een breed beeld van de mogelijkheden die lokale overheden hebben bij de aanpak van de luchtkwaliteit.

Inlegvel
Woord vooraf
Samenvatting
Inleiding
Deel I Meer dan verkeer
1 Planvorming
2 VPL: Vervoersprestatie op Locatie
3 Mobiliteitsmanagement
4 Stedelijke distributie
Deel II Lokaal intensiteit verminderen
5 Bevordering fietsverkeer
6 Transferbevordering
7 Emissiearme zones vrachtverkeer
8 Emissiearme zones personenverkeer
9 Routering
10 Dynamische reisinformatie
11 Parkeerbeleid Deel III Doorstroming
12 LARGAS: Langzaam rijden gaat sneller
13 Snelheidslimieten
14 VRI-maatregelen
15 VRI-maatregelen: TOVERgroen
16 Doseren
Deel IV Schone voertuigen
17 Schoner gemeentelijk wagenpark
18 Groene concessie
Deel V Overdrachtsmaatregelen
19 Afschermende constructies
Literatuur