Maatregelen op autosnelwegen Werk in Uitvoering 96a

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer, Werk en Veiligheid
  • Datum uitgifte:14 jan 2013
  • Aantal pagina's:112
  • Druk:2
  • ISBN:978-906-628-6146
  • Artikelnummer:514(96A)

Bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de wegwerker en de weggebruiker op autosnelwegen? Deze publicatie bevat een grote hoeveelheid informatie en adviezen rond voorbereiding, uitvoering en beëindiging van werk in uitvoering op autosnelwegen.

Prijs per stuk: € 79,00
Excl. 6% BTW

De vorige editie stamt uit 2005. Rijkswaterstaat had een eigen richtlijn werk in uitvoering gericht op rijkswegen. Inmiddels is besloten tot integratie van de CROW- en RWS-richtlijnen. De CROW-publicatie 'Maatregelen op autosnelwegen' is daarvan het resultaat en speelt onder meer in op recente ontwikkelingen, bijvoorbeeld ontwerpen met vele rijstroken (tot 2x6), weefvakken en spitsstroken, en soms ontbrekende vluchtstroken. Beschrijvingen en eisen zijn zo eenvoudig mogelijk weergegeven en het aantal uitzonderingen is tot het minimum beperkt. De publicatie bevat veel maatregelfiguren voor diverse standaardsituaties.

Om snel en eenvoudig de mogelijke verkeersmaatregelen te bepalen, zijn het afwegingsproces en de mogelijke afzettingsvormen uitgewerkt in een keuzeboom. Deze kunt u hier gratis downloaden.

Errata bij de eerste druk
Errata juli 2015

1 Doel en gebruik van de richtlijnen
1.1 Doelstelling van dit richtlijndeel
1.2 CROW-publicaties voor Werk in Uitvoering
1.3 Toepassing van de richtlijnen
1.4 Opbouw van dit richtlijndeel
2 Uitgangspunten bij het ontwerp van verkeersmaatregelen
2.1 Beleid en projectspecifieke uitgangspunten
2.2 Definities basisopbouw verkeersmaatregelen
2.2.1 Inleidende ruimte
2.2.2 Werkvak
2.2.3 Veiligheidsruimte
2.2.4 Verkeersruimte
2.2.5 Werkruimte
2.2.6 Nulpunt
2.2.7 Beëindiging
2.3 Onderbouwen verkeersmaatregelen met verkeerskundig ontwerp
2.3.1 Bepaal noodzaak verkeersmaatregelen
2.3.2 Bepaal werken buiten of in het verkeer
2.3.3 Bepaal de duur van de werkzaamheden op één plek
2.3.4 Bepaal de toe te passen verkeersmaatregelen en de bijbehorende figuur
3 Generieke eisen verkeersmaatregelen
3.1 Algemene eisen
3.2 Communicatie
3.3 Inleidende ruimte
3.3.1 Informeren van de weggebruiker
3.3.2 Beperken van de maximumsnelheid
3.4 Werkvak
3.4.1 Afmetingen werkvak
3.4.2 Geleiden met markering
3.4.3 Afschermen werkruimte
3.4.4 Verlichting werkvak
3.4.5 Splitsingspunten
3.4.6 Werkeilanden
3.4.7 Werken in de middenberm
3.5 Veiligheidsruimte
3.5.1 Gedeelte vóór de werkruimte
3.5.2 Gedeelte langs de werkruimte
3.5.3 Gedeelte voorbij de werkruimte
3.6 Verkeersruimte
3.6.1 Vluchthavens bij ontbreken vluchtstrook
3.6.2 Herhalingsborden
3.6.3 Minimale rijstrookbreedte bij één rijstrook
3.7 Werkruimte
3.7.1 Veiligheidskleding
3.7.2 Eisen aan werkvoertuigen
3.7.3 In- en uitvoegen werkverkeer
3.7.4 Oversteken van de rijbaan
3.7.5 Algemene regels in het werkvak
3.7.6 Rijgedrag werkvoertuigen
3.8 Beëindiging van geboden en verboden
3.8.1 Tijdens de werkzaamheden
3.8.2 Na afloop van de werkzaamheden
3.9 Gebruik verkeerssignalering
3.9.1 Algemene eisen verkeerssignalering
3.9.2 Aanvullende eisen tijdelijke rijstrooksignalering
3.10 Omzetten rijstrookafzetting
4 Verkeersmaatregelen korter dan een dag
4.1 Stationaire verkeersmaatregelen
4.1.1 Algemene eisen
4.1.2 Basisopbouw stationaire afzetting
4.1.3 Maatregelfiguren stationaire afzetting
4.2 Rijdende verkeersmaatregelen
4.2.1 Algemene eisen
4.2.2 Basisopbouw rijdende afzetting
4.2.3 Maatregelfiguren rijdende afzetting
5 Verkeersmaatregelen langer dan een dag
5.1 Algemene eisen
5.2 Basisopbouw stationaire afzetting
5.2.1 Inleidende ruimte
5.2.2 Werkvak
5.2.3 Veiligheidsruimte
5.2.4 Verkeersruimte
5.2.5 Werkruimte
5.2.6 Beëindiging
5.3 Voorbeeldfiguren
5.3.1 Werkzaamheden zonder doorsteek
5.3.2 Werkzaamheden met doorsteek
Literatuur en websites
Bijlagen
I Plaatsing en beeldstanden van mobiele rijstrooksignalering (MRS)
II Werken op rijstrook langs in- en uitvoegstroken
III Voorbeelden ontwerp in- en uitvoegstrook werkvak
IV Uitvoering en maatvoering van uitbuigingen en slingers
V Mogelijke dwarsprofielen bij versmallingen en contraflowsystemen
VI Verkeersmaatregelen bij metingen in het verkeer
VII Verlichtingswagens
VIII Verkeersstop
IX Overzicht van besluiten over de inhoud van het deel ‘Maatregelen op autosnelwegen’
X Begrippen