Maatregelen naast de rijbaan Werk in Uitvoering 96b

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer, Werk en Veiligheid
  • Datum uitgifte:15 apr 2005
  • Aantal pagina's:155
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 431 5
  • Artikelnummer:972(96B)

Deze deelpublicatie gaat in op de algemene principes van het werken naast de rijbaan. U leest meer over statische en dynamische werkzaamheden. De publicatie introduceert ook de tussencategorie semi-dynamische werkzaamheden. Hierbij gaat het om werk waarbij u kort stilstaat, waarna u hetzelfde werk op een andere plek uitvoert. De publicatie bevat daarnaast concrete maatregelfiguren voor het werken naast de rijbaan.

Deze uitgave wordt eind november 2014 vervangen door CROW-publicatie 517 ‘Maatregelen op niet-autosnelwegen’. Bestel nu alvast deze nieuwe publicatie en ontvang maar liefst 10% korting! Deze kortingsactie loopt tot 15 november 2014.

Errata
Woord vooraf
Projectorganisatie
1 Inleiding
1.1 Herziening van de richtlijnen
1.2 Opbouw richtlijnen
1.3 Opbouw van deel ‘Maatregelen naast de Rijbaan’
1.4 Algemeen kader en afbakening
1.4.1 Werkingskader
1.4.2 Standaardmaatregelen
1.4.3 Gebruikers
2 Werken naast de rijbaan
2.1 Inleiding
2.2 Werken naast de rijbaan
2.3 Van werkruimte naar werkvak
2.4 Indeling werkzaamheden naar plaats ten opzichte van de rijbaan
2.5 Obstakelvrije zone
2.6 Praktijkvoorbeelden van werken naast de rijbaan
2.7 Statische en dynamische werkzaamheden
2.8 Stationaire en rijdende afzettingen
3 Voorbereiding
3.1 Inleiding
3.2 Voorbereidingsproces
3.3 Stap 1: Beschrijving karakteristieken werk en werkruimte
3.4 Stap 2: Beschrijving weg- en verkeerskenmerken
3.5 Stap 3: Toetsing op knelpunten
3.6 Stap 4: Bepaling standaardmaatregelen
3.7 Stap 5: Uitwerking maatregelen
3.8 Snelheidsbeperking bij werk in uitvoering
4 Maatregelen bij statische werkzaamheden
4.1 Inleiding
4.2 Indeling maatregelen
4.3 Uitvoering stationaire afzettingen
4.3.1 Opbouw stationaire afzetting
4.3.2 Overige onderdelen stationaire afzetting
4.4 Uitvoering stationaire afzettingen bij kortdurende werkzaamheden
4.5 Zoekschema stationaire afzettingen
5 Maatregelen bij dynamische werkzaamheden
5.1 Inleiding
5.2 Toepassingscriteria rijdende afzettingen
5.3 Indeling maatregelen
5.4 Uitvoering rijdende afzettingen
5.5 Zoekschema rijdende afzettingen
6 Bijzondere situaties
6.1 Vrijliggende (snel)trambanen
6.2 Vrijliggende busbanen
6.3 Oversteekvoorzieningen
6.4 In- en uitritten van een perceel
6.5 Toegang werkvak/werkwegen
7 Maatregelfiguren en tabellen
Bijlagen
I Bepaling verkeersruimte
II Wisselstroken bij stationaire afzettingen
III Verkeersaanbod bij rijdende afzettingen
IV Uitvoering en maatvoering van uitbuigingen en slingers
V Begrippenlijst en verkeersborden