CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Maatregelen booggeluid railverkeer

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:01-04-2003
 • Grootte:923 kB
 • Bestand:PDF
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D03-03
 • Thema: Geluid, Railverkeer
 
Gratis
 • Verslag van het onderzoek naar de ontstaansmechanismen van booggeluid bij railverkeer. Daarin is ook gekeken naar maatregelen om het geluid te reduceren. Het rapport gaat in op aanpassingen in de spoorgeometrie, wieldempers en frictieverbeteraars.

  Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
 • Samenvatting
  1 Inleiding
  2 Onderzoeksopzet
  2.1 Inleiding
  2.2 Doelstelling onderzoek
  2.3 Onderzoeksaspecten
  3 Resultaten fase 1 tot en met 3
  3.1 Evaluatie Squeal
  3.2 Literatuuronderzoek
  3.3 Meetmethodiek
  4 Maatregelen
  4.1 Aanpak
  4.2 1e Selectieronde maatregelen
  4.3 2e Selectieronde maatregelen
  4.4 Prototype maatregelen
  4.4.1 Wieldempers
  4.4.2 Wijzigen van de wrijving in het wiel-rail contact
  4.4.3 Asymmetrisch spoorstaafprofiel en spoorwijdte aanpassing
  4.4.4 Wijzigen materiaal wiel of rail
  4.5 Conclusies
  5 Modellering
  5.1 Inleiding
  5.2 Algemene beschrijving van opwekkingsmechanismen
  5.3 Wrijvingscoëfficiënt
  5.4 Booggeluid door instabiele laterale slip
  5.5 Booggeluid door andere opwekkingsmechanismen
  5.6 Ranking van maatregelen
  5.7 Conclusies modellering
  6 Laboratoriummetingen
  6.1 Inleiding
  6.2 Beschrijving van de testbank
  6.3 Validatiemetingen
  6.4 Metingen aan maatregelen
  6.5 Conclusies laboratoriummetingen
  7 Volle schaal metingen
  7.1 Asymmetrisch railprofiel
  7.2 Verende wielen
  7.3 Wijzigen wrijvingsgedrag
  7.4 Wiel- en raildempers
  7.4.1 Metingen wieldempers
  7.4.2 Metingen raildempers
  7.5 Overige nuttige bevindingen
  7.6 Samenvatting resultaten veldmetingen
  8 Conclusies
  9 Aanbevelingen
  Literatuur
  Bijlage I Beschrijving maatregelen
Scroll naar boven