Maatregelen bij spoorwegovergangen Werk in Uitvoering

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer, Werk en Veiligheid
  • Datum uitgifte:15 feb 2008
  • Aantal pagina's:152
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 511 8
  • Artikelnummer:990(96B)

Deze publicatie bevat standaardmaatregelen om risico’s voor weggebruikers, wegwerkers en baanwerkers bij werkzaamheden aan spoorwegovergangen te beperken.

Prijs per stuk: € 79,00
Excl. 6% BTW

De CROW-publicatie 'Maatregelen bij spoorwegovergangen' gaat in op veelvoorkomende situaties op spoorwegovergangen binnen en buiten de bebouwde kom.

Erratum
1 Inleiding
1.1 Aanleiding opstellen ‘Maatregelen bij spoorwegovergangen’
1.2 Algemeen kader en afbakening
1.2.1 Werkingskader
1.2.2 Afbakening
1.2.3 Standaardmaatregelen
1.2.4 Gebruikers
1.3 Leeswijzer
2 Regelgeving voor wegwerkzaamheden en spoorwerkzaamheden
2.1 Juridische aspecten
2.1.1 Vergunningen en ontheffingen
2.1.2 Verantwoordelijkheden en verplichtingen
2.2 Relatie met CROW-publicaties maatregelen bij werken in uitvoering
2.2.1 Handleiding veilig werken aan wegen 2003
2.2.2 Maatregelen bij werken in uitvoering
2.3 Relatie met voorschriften spoorwerkzaamheden
2.4 Overeenkomsten en verschillen in regelgeving
2.5 Relatie met andere richtlijnen en voorschriften
2.5.1 RVV1990, BABW en Uitvoeringsvoorschriften BABW
2.5.2 Richtlijn bewegwijzering
3 Werkzaamheden op en nabij spoorwegovergangen
3.1 Inleiding
3.2 Werken op en nabij spoorwegovergangen
3.3 Procedure bij werken op en nabij spoorwegovergangen
3.4 Van werkruimte naar werkvak bij wegwerkzaamheden
3.5 Indeling wegwerkzaamheden naar plaats ten opzichte van de rijbaan
3.6 Indeling spoorwerkzaamheden naar plaats ten opzichte van de spoorlijn
3.7 Praktijkvoorbeelden van werkzaamheden op en nabij spoorwegovergangen
3.8 Communicatie en overleg
4 Afbakening en beslisschema’s voor werken op en nabij spoorwegovergangen
4.1 Inleiding
4.2 Afbakening vanuit wegwerkzaamheden
4.3 Afbakening vanuit spoorwerkzaamheden
4.4 Onderscheid situaties werkzaamheden op en nabij spoorwegovergangen
4.5 Aspecten die relevant zijn voor maatregelen bij werkzaamheden op en nabij
spoorwegovergangen
4.6 Beslisschema 1 voor wegwerkzaamheden
4.7 Beslisschema 2 voor spoorwerkzaamheden
4.8 Zoekschema’s 3 en 4 voor maatregelen op en nabij spoorwegovergangen
5 Maatregelen bij werkzaamheden op en nabij spoorwegovergangen
5.1 Inleiding
5.2 Maatregelen vanuit de weg
5.3 Maatregelen vanuit het spoor
5.4 Standaardmaatregelen bij wegwerkzaamheden
5.5 Aanvullende verkeersmaatregelen bij werkzaamheden op en nabij
spoorwegovergangen
5.6 Maatregelen bij omleidingen van het wegverkeer
5.7 Maatregelen bij niet geplande afsluitingen van de spoorwegovergang
5.8 Maatregelen bij kortdurende statische werkzaamheden en bij dynamische
werkzaamheden
5.9 Verkeersregelaars
5.10 Maatregelen ter afbakening en afscherming van de werkruimte
6 Maatregelfiguren en tabellen
Literatuur
Bijlagen:
Bijlage I Overzicht overeenkomsten en verschillen in regelgeving voor
wegwerkzaamheden en spoorwerkzaamheden
Bijlage II Samenvatting basisinformatie wegwerkzaamheden
II.1 Wegtypen bij wegwerkzaamheden
II.2 Statische en dynamische werkzaamheden
II.3 Stationaire en rijdende afzettingen
II.4 Obstakelvrije zone
II.5 Tijdstip en tijdsduur
II.6 Verkeersaanbod (per tijdsvenster/per categorie)
II.7 Tijdelijke snelheidslimieten
II.8 Gewenste/noodzakelijke capaciteit verkeersruimte
II.9 Gewenste/noodzakelijke profielbreedte verkeersruimte of wegprofiel
II.10 Omliggende wegenstructuur
Bijlage III Verkeersbesluit
Bijlage IV Uitvoering en maatvoering van uitbuigingen en slingers
Bijlage V Begrippenlijst en verkeersborden