CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Gerelateerd


Maatregelen bij spoorwegovergangen

Werk in Uitvoering

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:15-02-2008
 • Aantal pagina's:152
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 511 8
 • Artikelnummer:990(96B)
 • Thema: Spoorwegovergang, Verkeersmaatregelen

Deze publicatie uit 2008 is vervallen. Zij bevatte standaardmaatregelen om risico’s voor weggebruikers, wegwerkers en baanwerkers bij werkzaamheden aan spoorwegovergangen te beperken. De relevante onderdelen van deze publicatie zijn opgenomen in de vernieuwde publicaties Werk in Uitvoering (juli 2020)

 
€ 90,00
excl. 9% btw
 • De CROW-publicatie 'Maatregelen bij spoorwegovergangen' gaat in op veelvoorkomende situaties op spoorwegovergangen binnen en buiten de bebouwde kom.

  Erratum
 • 1 Inleiding
  1.1 Aanleiding opstellen ‘Maatregelen bij spoorwegovergangen’
  1.2 Algemeen kader en afbakening
  1.2.1 Werkingskader
  1.2.2 Afbakening
  1.2.3 Standaardmaatregelen
  1.2.4 Gebruikers
  1.3 Leeswijzer
  2 Regelgeving voor wegwerkzaamheden en spoorwerkzaamheden
  2.1 Juridische aspecten
  2.1.1 Vergunningen en ontheffingen
  2.1.2 Verantwoordelijkheden en verplichtingen
  2.2 Relatie met CROW-publicaties maatregelen bij werken in uitvoering
  2.2.1 Handleiding veilig werken aan wegen 2003
  2.2.2 Maatregelen bij werken in uitvoering
  2.3 Relatie met voorschriften spoorwerkzaamheden
  2.4 Overeenkomsten en verschillen in regelgeving
  2.5 Relatie met andere richtlijnen en voorschriften
  2.5.1 RVV1990, BABW en Uitvoeringsvoorschriften BABW
  2.5.2 Richtlijn bewegwijzering
  3 Werkzaamheden op en nabij spoorwegovergangen
  3.1 Inleiding
  3.2 Werken op en nabij spoorwegovergangen
  3.3 Procedure bij werken op en nabij spoorwegovergangen
  3.4 Van werkruimte naar werkvak bij wegwerkzaamheden
  3.5 Indeling wegwerkzaamheden naar plaats ten opzichte van de rijbaan
  3.6 Indeling spoorwerkzaamheden naar plaats ten opzichte van de spoorlijn
  3.7 Praktijkvoorbeelden van werkzaamheden op en nabij spoorwegovergangen
  3.8 Communicatie en overleg
  4 Afbakening en beslisschema’s voor werken op en nabij spoorwegovergangen
  4.1 Inleiding
  4.2 Afbakening vanuit wegwerkzaamheden
  4.3 Afbakening vanuit spoorwerkzaamheden
  4.4 Onderscheid situaties werkzaamheden op en nabij spoorwegovergangen
  4.5 Aspecten die relevant zijn voor maatregelen bij werkzaamheden op en nabij
  spoorwegovergangen
  4.6 Beslisschema 1 voor wegwerkzaamheden
  4.7 Beslisschema 2 voor spoorwerkzaamheden
  4.8 Zoekschema’s 3 en 4 voor maatregelen op en nabij spoorwegovergangen
  5 Maatregelen bij werkzaamheden op en nabij spoorwegovergangen
  5.1 Inleiding
  5.2 Maatregelen vanuit de weg
  5.3 Maatregelen vanuit het spoor
  5.4 Standaardmaatregelen bij wegwerkzaamheden
  5.5 Aanvullende verkeersmaatregelen bij werkzaamheden op en nabij
  spoorwegovergangen
  5.6 Maatregelen bij omleidingen van het wegverkeer
  5.7 Maatregelen bij niet geplande afsluitingen van de spoorwegovergang
  5.8 Maatregelen bij kortdurende statische werkzaamheden en bij dynamische
  werkzaamheden
  5.9 Verkeersregelaars
  5.10 Maatregelen ter afbakening en afscherming van de werkruimte
  6 Maatregelfiguren en tabellen
  Literatuur
  Bijlagen:
  Bijlage I Overzicht overeenkomsten en verschillen in regelgeving voor
  wegwerkzaamheden en spoorwerkzaamheden
  Bijlage II Samenvatting basisinformatie wegwerkzaamheden
  II.1 Wegtypen bij wegwerkzaamheden
  II.2 Statische en dynamische werkzaamheden
  II.3 Stationaire en rijdende afzettingen
  II.4 Obstakelvrije zone
  II.5 Tijdstip en tijdsduur
  II.6 Verkeersaanbod (per tijdsvenster/per categorie)
  II.7 Tijdelijke snelheidslimieten
  II.8 Gewenste/noodzakelijke capaciteit verkeersruimte
  II.9 Gewenste/noodzakelijke profielbreedte verkeersruimte of wegprofiel
  II.10 Omliggende wegenstructuur
  Bijlage III Verkeersbesluit
  Bijlage IV Uitvoering en maatvoering van uitbuigingen en slingers
  Bijlage V Begrippenlijst en verkeersborden
Scroll naar boven