LZV’s op het onderliggend wegennet

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:17 feb 2009
  • Aantal pagina's:84
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 530 9
  • Artikelnummer:260

Deze publicatie biedt wegbeheerders achtergrondinformatie over de kenmerken van Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties (LZV’s). De publicatie gaat in op de ontheffingsprocedure om LZV’s toe te laten op het onderliggend wegennet. Met de inzet van LZV’s is de efficiency op routes met omvangrijke goederenstromen te vergroten.
Samenvatting
Inleiding

Deel 1 - Achtergrondinformatie
1 Ontstaansgeschiedenis
2 Kenmerken van LZV’s
3 Bestreken baan van een LZV
4 Voor- en nadelen van de inzet van LZV’s
5 De ervaringsfase
6 Gebruik van ontheffingen tijdens de ervaringsfase
7 De ontheffingsprocedure

Deel 2 - Werkboek beoordelen verkeerssituaties onderliggend wegennet
8 Stappenplan beoordeling aanvraag beslisruimte
9 De beoordeling van verkeerssituaties
9.1 Uitgangspunten bij toepassing CROW-advieslijst ‘LZV’s op het onderliggend wegennet’
9.2 CROW-advieslijst ‘LZV’s op het onderliggend wegennet’: positieve adviezen
9.3 CROW-advieslijst ‘LZV’s op het onderliggend wegennet’: attentielijst

Literatuur
Bijlagen:
I Contactgegevens RDW en wegbeheerders
II Kenmerken minst gunstige LZV-configuratie (E)
III Tekeningen uitwisselpunten
IV Dwarsprofielen wegvakken
V Beleidsregel ervaringsfase ontheffingverlening LZV
VI Voorbeeld wegenbijlage LZV-kerngebied
VII Wijziging Regeling permanente eisen en wijziging aantal regelingen in verband met het toelaten van langere en zwaardere samenstellen met een maximumgewicht van 60 ton