LZV's op het onderliggend wegennet 2013 Advies aan de wegbeheerder voor het beoordelen van verkeerssituaties

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:26 mrt 2013
  • Aantal pagina's:72
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 616 0
  • Artikelnummer:320
Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW

Deze publicatie is een herziening van CROW-publicatie 260 LZV’s op het onderliggend wegennet uit 2009.

Per 1 januari 2013 is de toelating van LZV’s op de Nederlandse wegen structureel geregeld. Deze publicatie biedt wegbeheerders ondersteuning bij het vergunnen van beslisruimte aan de RDW voor het vrijgeven van wegen voor LZV’s. In de herziening zijn de ervaringen met de vorige publicatie, ontwikkelingen die van belang zijn voor LZV’s en resultaten uit onderzoeken naar LZV’s verwerkt. De advieslijst en de attentielijst vormen, net als in de oorspronkelijke uitgave, de kern. In de advieslijst staan de verkeerssituaties waarbij het vanuit de oogpunten veiligheid en wegontwerp verantwoord is om LZV’s toe te laten. Verkeerssituaties waarbij toelating van LZV’s risicovoller is, staan in de attentielijst.
Samenvatting
Inleiding
1 Ontstaansgeschiedenis
2 Kenmerken van LZV’s
2.1 Verschillen
2.2 LZV-configuraties
2.3 Herkenningsmarkering
2.4 Verdere eisen
3 Bestreken baan van een LZV
4 Effecten van de inzet van LZV’s
4.1 Voordelen
4.2 Effecten verkeersveiligheid
4.3 Overige effecten
5 Procedure uitbreiding netwerk van LZV-wegen (verruiming beslisruimte)
6 Stappenplan voor de wegbeheerder
6.1 Uitgangspunten en overwegingen
6.2 Stappenplan
Literatuur en websites
Bijlagen
I Begrippenlijst
II Contactgegevens RDW en Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart
III Afmetingen en rijcurves van LZV-configuratie met grootste bestreken baan
IV Tekeningen uitwisselpunten
V Dwarsprofielen wegvakken
VI Schermafdrukken van RDW-kaart met LZV-wegen
VII Geactualiseerde advieslijst en attentielijst verkeerssituaties