Luchtkwaliteit en de vormgeving van laad- en loslocaties

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:26 feb 2010
  • Aantal pagina's:52
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 540 8
  • Artikelnummer:218J
Prijs per stuk: € 39,00
Excl. 6% BTW

Met de maatregel die deze publicatie beschrijft, kunnen de emissies die veroorzaakt worden bij het bevoorraden van winkels gereduceerd worden. De publicatie geeft diverse handreikingen voor het optimaal inrichten en gebruiken van laad- en loslocaties. Centraal hierbij staat de knelpunten- en oplossingenmatrix. Daarin zijn veel voorkomende knelpunten met bijbehorende oplossingsrichtingen opgenomen.
Samenvatting
1 Laad- en loslocaties en luchtkwaliteit
1.1 Achtergrond Solve-programma
1.2 Doel publicatie
1.3 Aanleiding vormgeving laad- en loslocaties
1.4 De maatregel en de effecten in het kort
1.5 Leeswijzer
2 De luchtkwaliteitsproblematiek kort toegelicht
2.1 Eisen aan de luchtkwaliteit
2.2 Focus op verkeersmaatregelen
2.3 Het Solve-programma
3 De vormgeving van laad- en loslocaties
3.1 Belang van de maatregel
3.2 De vier categorien laad- en loslocaties
3.3 Omstandigheden voor aanpassing inrichting
3.4 Achterhalen knelpunten en oplossingen
3.5 Overige oplossingsrichtingen
4 Effecten van de maatregel
4.1 Uitkomsten luchtkwaliteitsberekeningen
4.2 Casussen
4.3 Berekening effecten op de luchtkwaliteit
4.4 Wat zijn de overige effecten?
4.5 Resultaten in perspectief
5 Implementatie
Literatuur en websites
Bijlagen
I Toelichting op het Solve-programma
II Voorbeelden
III Berekeningen praktijkgerelateerde casussen 1 t/m 3
IV Berekeningen casus 4 referentiesituaties