Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.
 CROW Academie Update: cursussen en opleidingen gaan niet door t/m 14 januari i.v.m. de lockdown. Meer informatie.

Lopen loont

De voetganger in beleid, ontwerp en beheer

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:22-05-2014
 • Aantal pagina's:184
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 639 9
 • Artikelnummer:333
 • Thema: Toegankelijkheid, Verkeersveiligheid, Voetganger

De voetganger centraal. Dat is de kern van de nieuwe CROW-uitgave: Lopen loont. Alle aspecten rondom voetgangersbeleid komen in deze uitgave praktisch en helder aan bod. De uitgave is voorzien van cijfermateriaal, foto’s, grafieken en tabellen. De kennis uit het boek is een 'must' voor iedereen met belangstelling voor ontwerp, beleid en uitvoering rondom voetgangers.

 
€ 83,00
excl. 9% btw
 • De voetganger centraal

  Goed opgezet en doordacht voetgangersbeleid zorgt voor langer verblijf in binnensteden, bevordert het vestigingsklimaat en laat de waarde van vastgoed stijgen. Daarnaast is lopen gezond en draagt lopen bij aan het langer zelfstandig kunnen blijven van ouderen. En tenslotte dragen toegankelijke en comfortabele voetpaden bij aan een aantrekkelijke én veilige leefomgeving. Kortom: lopen loont! Alle aspecten van voetgangersbeleid (van beleid, ontwerp tot en met beheer) staan in samenhang beschreven in dit unieke boek.

  Voor wie?

  Het boek Lopen Loont is voor adviseurs, projectleiders, ontwerpers en beheerders die werkzaam zijn bij overheden, ingenieurs- en adviesbureaus die met voetgangersbeleid bezig zijn. Ook is het boek voor vertegenwoordigers van belangengroepen en breed toegankelijk voor geïnteresseerden in voetgangersbeleid (van bewoners tot en met studenten).

 • Samenvatting
  Inleiding
   
  Deel I Meerwaarde van en basiskennis over voetgangers
  1 Waarom investeren in lopen loont
  1.1 Lokale economie
  1.1.1 Hogere omzet van winkels
  1.1.2 Meer bezoekers die langer blijven
  1.1.3 Beter vestigingsklimaat
  1.2 Toerisme en recreatie
  1.2.1 Meer stadsbezoek en recreatief winkelen
  1.2.2 Inkomsten en werkgelegenheid door wandeltoerisme
  1.3 Leemomgeving en ruimtelijke inrichting
  1.3.1 Sterkere sociale samenhang woonomgeving
  1.3.2 Grotere sociale veiligheid
  1.3.3 Aantrekkelijkere openbare ruimte
  1.4 Gezondheid en welzijn
  1.4.1 Grotere maatschappelijke deelname
  1.4.2 Ouderen langer zelfstandig
  1.4.3 Gezond voor lichaam en geest, minder zorgkosten
  1.4.4 Lopen is goed voor de ontwikkeling van kinderen
  1.5 Milieu, natuur en landschap
  1.5.1 Geen uitstoot, een betere luchtkwaliteit en geen geluidshinder
  1.5.2 Ruimte-efficiënt en geen aantasting omgeving en landschap
  1.6 Verkeer en vervoer
  1.6.1 Betere bereikbaarheid
  1.6.2 Kostenefficiënt
  1.6.3 Verkeersveilig
  1.6.4 Aantrekkelijker openbaar vervoer
  1.6.5 Effectiever parkeerbeleid
  2 Feiten en cijfers rond de voetganger
  2.1 Feiten en cijfers
  2.2 Voetgangers en verkeersveiligheid
  2.3 Trends
  2.4 De positie van voetgangers in gemeentelijk beleid
  3 Voetgangersgedrag
  3.1 Meer kennis nodig voor beter beleid
  3.2 Gedrag verklaard: het NOA-model
  3.2.1 Behoeften (Needs)
  3.2.2 Kansen (Opportunities)
  3.2.3 Vaardigheden (Abilities)
  3.3 De hoofdeisen op basis van de zes C’s
   
  Deel II Voetgangers in beleid, ontwerp en beheer
  4 Naar een integraal voetgangersbeleid
  4.1 Systematisch en integraal voetgangersbeleid
  4.2 In vijf stappen naar integraal beleid
  4.3 Aanleiding voor een integrale aanpak
  5 Een integrale visie op voetgangers
  5.1 Wat is een integrale visie?
  5.2 Waaruit bestaat een integrale visie?
  5.3 Bepalen van het vertrekpunt
  5.4 Formuleren van doelstellingen
  5.5 Samenstellen van een programma van maatregelen
  5.6 Welke beleidssectoren kunnen geïntegreerd worden?
  6 Voetgangers in sectorale beleidsplannen
  6.1 Beleidsplannen lokale economie
  6.1.1 Beleidsdoelen en mogelijke maatregelen
  6.1.2 Mogelijke onderzoeken
  6.2 Beleidsplannen toerisme en recreatie
  6.2.1 Beleidsdoelen
  6.2.2 Mogelijke maatregelen
  6.2.3 Mogelijke onderzoeken 65
  6.3 Beleidsplannen kwaliteit leefomgeving en ruimtelijke ordening
  6.3.1 Beleidsdoelen en mogelijke maatregelen
  6.3.2 Mogelijke maatregelen
  6.3.3 Mogelijk onderzoeken
  6.4 Beleidsplannen gezondheid en welzijn
  6.4.1 Beleidsdoelen en mogelijke maatregelen
  6.4.2 Mogelijke onderzoeken
  6.5 Beleidsplannen milieu en landschap
  6.5.1 Beleidsdoelen en mogelijke maatregelen
  6.5.2 Mogelijke onderzoeken
  6.6 Beleidsplannen verkeer en vervoer
  6.6.1 Beleidsdoelen en mogelijke maatregelen
  6.6.2 Mogelijke onderzoeken
  7 Ontwerpen voor de voetganger
  7.1 Ontwerpen: meer dan een eenzijdige verkeerskundige opgave
  7.2 Ontwerpuitgangspunten
  7.2.1 Design for All
  7.2.2 Duurzaam Veilig
  7.2.3 Generieke ontwerpuitgangspunten
  7.3 Voetgangersvriendelijke ontwerpconcepten
  7.3.1 Concept 1: Placemaking
  7.3.2 Concept 2: Shared Space (gedeelde ruimte)
  7.3.3 Concept 3: ChildStreet
  7.3.4 Concept 4: BeweegVriendelijke Omgeving
  7.4 Ontwerpen voor de voetganger op nationaal niveau
  7.5 Ontwerpen voor de voetganger op provinciaal/regionaal niveau
  7.6 Ontwerpen voor de voetganger op gemeentelijk niveau
  7.7 Ontwerpen voor de voetganger op stadsdeel- en wijkniveau
  7.8 Ontwerpen voor de voetganger op buurtniveau
  7.9 Ontwerpen op straatniveau
  7.9.1 Samenhang met andere CROW-publicaties
  7.9.2 De inrichting van trottoirs en voetpaden
  7.9.3 De beleving van de openbare ruimte
  7.9.4 Situering en inrichting van oversteekplaatsen
  7.9.5 Leesbaarheid van looproutes en bewegwijzering
  8 De realisatie van plan of ontwerp
  8.1 Het belang van een goede realisatie
  8.2 Het werk uitbesteden
  9 Beheer en onderhoud van voetgangersvoorzieningen
  9.1 Organiseren van structureel beheer
  9.2 Doorlopend monitoren
  9.3 Uitvoeren van onderhoud, reparaties en aanpassingen
  9.4 Handhaven en beïnvloeden van gedrag
  9.5 Handhaven van kwaliteitseisen in tijdelijke situaties
  9.5.1 Wegwerkzaamheden
  9.5.2 Bouwwerken
  9.5.3 Evenementen
  9.5.4 Winterse omstandigheden
   
  Deel III Onderzoek en marketing
  10 Onderzoek naar voetgangers
  10.1 Wanneer onderzoek doen?
  10.2 Mogelijke onderzoeken
  10.3 Onderzoeksmethodes voor voetgangersvraagstukken
  10.4 Aandachtspunten bij onderzoek
  11 Communicatie en marketing
  11.1 Communicatieplan
  11.2 Voetgangersmarketing
  11.2.1 Umbrella marketing
  11.2.2 Eenvoudige vormen van marketing voor voetgangers
  Literatuur en websites
   
13 Redenen waar lopen daadwerkelijk loont

Er zijn veel redenen waarom investering in voetgangers(beleid) loont. Wilt u deze zichbaar maken op uw werkplek?

Download en print de 'Lopen loont' Infographic-poster.


 

Stroomschema
Download het stroomschema behorende bij pagina 128 van de publicatie.

stroomschema Lopen loont
Scroll naar boven