Lokale luchtcompensatie

Verkenning van gebiedsheffing ten behoeve van lokale luchtkwaliteit

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:27-05-2011
 • Aantal pagina's:76
 • Druk:1
 • ISBN:978-90-6628-582-8
 • Artikelnummer:218O
 
€ 49,00
excl. 6% btw
 • Lokale luchtcompensatie is een beprijzingsmaatregel die zich richt op de reductie van het aantal gereden autokilometers in een gebied met slechte luchtkwaliteit. Door automobilisten te laten betalen om een gebied in te kunnen, wordt beoogd dat zij hun voorgenomen autorit heroverwegen. Wanneer zij inderdaad besluiten om hun auto te laten staan of een andere route te nemen, worden de verkeersemissies in het betreffende gebied gereduceerd. Dit heeft een positief effect op de lokale luchtkwaliteit. Deze publicatie bespreekt het principe en de mogelijkheden van de maatregel en besteedt aandacht aan de potentiële milieueffecten.
 • Samenvatting
  1 Lokale luchtcompensatie in het kort
  2 De luchtkwaliteitsproblematiek kort toegelicht
  2.1 Eisen aan de luchtkwaliteit
  2.2 Focus op verkeersmaatregelen
  2.3 Het Solve-programma
  3 Mogelijkheden van lokale luchtcompensatie
  3.1 Wat is lokale luchtcompensatie?
  3.2 Beoogde effecten
  3.3 Juridische haalbaarheid
  3.4 Keuzes bij de vormgeving
  3.4.1 Vast tarief of naar verblijfstijd?
  3.4.2 Hoogte van het tarief
  3.4.3 Differentiatie naar ‘situatie’
  3.4.4 Differentiatie naar type voertuig
  3.4.5 Omvang van het gebied
  3.4.6 Positieve en negatieve aspecten
  4 Effecten van lokale luchtcompensatie
  4.1 Effect op de luchtkwaliteit
  4.2 Aannames en uitgangspunten bij het bepalen van de effecten
  4.3 Neveneffecten
  4.3.1 Verkeerskundige neveneffecten
  4.3.2 Milieukundige neveneffecten
  5 Implementatie
  5.1 Aandachtspunten bij implementatie
  5.1.1 Samenhang met andere beleidsvelden
  5.1.2 Draagvlak
  5.1.3 Doorzettingsvermogen en commitment
  5.2 Stappenplan voor de implementatie
  5.2.1 Stap 1: Afbakening probleem
  5.2.2 Stap 2: Initiatief
  5.2.3 Stap 3: Voorbereiding
  5.2.4 Stap 4: Implementatie
  5.2.5 Stap 5: Evaluatie en exploitatie
  5.3 Aandachtspunten
  Literatuur en websites
  Bijlagen
  I Toelichting op het Solve-programma
  II Reistijdwaardering
  III Toelichting op keuze onderscheidende varianten
  IV Bepaling aandeel per reismotief
  V Toelichting op de berekening van de luchtkwaliteitseffecten
  VI Toelichting op de (verkeers)effecten
  VII Buitenlandse voorbeelden
  VIII Globale effectenberekeningen
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven