Licht en ruimte Openbare verlichting in de omgeving

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte
  • Datum uitgifte:02 apr 2012
  • Aantal pagina's:140
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 601 6
  • Artikelnummer:300
Prijs per stuk: € 69,00
Excl. 6% BTW

Deze publicatie wil allen die betrokken zijn bij de inrichting van de (openbare) ruimte inspireren tot een wijde blik op het onderwerp ‘openbare verlichting’. Laat u nieuwsgierig maken naar de taal en de denkwijze van andere disciplines en zie verlichting als iets anders dan een puntje dat op het allerlaatste moment wordt ingetekend op een ontwerp dat al af is. Denk al in een vroeg stadium na over verlichting en heb het daar met elkaar over, zodat er optimale oplossingen kunnen worden gerealiseerd.
Samenvatting
Inleiding

Deel 1 De kennismaking
Inleiding
1 De openbare ruimte
1.1 De gebruikers van de openbare ruimte
1.2 De eigenaren/beheerders van de openbare ruimte
1.3 De makers van de openbare ruimte
1.4 Openbare verlichting als aparte discipline
2 De taal van de makers
2.1 Spraakverwarring
Stedenbouwkundigen
Landschapsarchitecten
Verlichtingskundigen
Verkeerskundigen
3 Functies van openbare verlichting
3.1 Verkeersveiligheid
3.2 Sociale veiligheid
3.3 Overige functies
4 Relaties en wisselwerking
4.1 De makers
4.2 De gebruikers
4.3 De verlichting
5 Briljant!

Deel 2 Wegwijs met vlakken, lijnen en punten
Inleiding
1 Casus: Centrum stad
2 Thema: Armaturen
3 Casus: Centrum dorp
4 Thema: Pleinen
5 Casus: Woonstraat bij park
6 Thema: De lichtmast en …
7 Casus: Weg en fietspad
8 Thema: Markering
9 Casus: Vinex-wijk
10 Thema: Het mag minder!
11 Casus: Bedrijventerrein
12 Thema: Stroomwegen
13 Casus: Oude woonwijk stad
14 Thema: De lichtmast en het groen
15 Casus: Stadspark
16 Thema: Van straat- naar stadsverlichting

Deel 3 Wegen maken = bruggen bouwen
Inleiding
1 Integraal werken
2 Projectmatig werken
3 De rol van de burger
4 Succesfactoren

Deel 4 Blik in de toekomst
Inleiding
1 Licht en technologie
2 Op zoek naar de kleur van natuurvriendelijk licht
3 Hoezo licht?
4 Zicht en lichtbeleving van senior weggebruikers
5 Coöperatieve systemen voor verkeersmanagement
6 Een wereldprimeur: IPOLicht rekenmodel voor de berekening van licht
7 Geef de nacht zijn trollen terug