Leidraad inrichting openbare ruimte

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte
  • Datum uitgifte:15 nov 2008
  • Aantal pagina's:64
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 520 0
  • Artikelnummer:266

Deze publicatie beschrijft hoe u een leidraad kunt opzetten voor de inrichting van de openbare ruimte. Daarin zijn eisen en standaardoplossingen vanuit wet- en regelgeving, gemeentelijk beleid en praktische kennis en ervaring verzameld. De tips en voorbeelden uit deze publicatie laten zien hoe u de leidraad toepast bij grote en kleine (her)inrichtingsprojecten.
Samenvatting
Inleiding
1 De functie van een leidraad
1.1 Waarom een leidraad opstellen?
1.2 Doelen
1.3 Positie van een leidraad
1.4 Betrokkenheid en draagvlak
2 Het maken en gebruiken van een leidraad
2.1 Opzetten
2.2 Vullen
2.3 Gebruiken
2.4 In stand houden
3 De structuur van een leidraad
3.1 Relatie met het ontwerpproces
3.2 Indeling objecten en eisen
3.2.1 Objecten
3.2.2 Eisen
4 Voorbeelden
4.1 Stedenbouwkundig niveau
4.1.1 Gebieden
4.1.2 Beleidseisen
4.2 Inrichtingsniveau
4.2.1 Straten
4.2.2 Gebruikseisen
4.3 Uitvoeringsniveau
4.3.1 Elementen
4.3.2 Prestatie-, constructie-, materiaal- en bouwstofeisen
5 Aan de slag!
Literatuur